Transpersonālās izglītības institūts (Tii)

PTC “TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS” (Tii) ir profesionālās tālākizglītības centrs. Tii pamatmērķis ir izveidot un realizēt starptautiskiem standartiem atbilstošas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, kā arī piedāvāt kursus, seminārus un nodarbību ciklus transpersonālajā psiholoģijā un ar to saistītās apakšnozarēs.

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecības nr. 3360802072.

Izglītības iestādes dibinātājs ir biedrība “Transpersonālās izglītības institūts”. Biedrības reģistrācijas nr. 40008213880.

Profesionālās izglītības programmas Licences Nr.P-14938.

Izglītības iestāde ir akreditēta Latvijā līdz 2024.gadam. Akreditācijas lapas Nr. AI 12171, 20.12.2024.

Izglītības iestāde ir saņēmusi Eiropas Transpersonālās asociācijas (EUROTAS) Psihoterapijas nodaļas akreditāciju līdz 2026.gadam.

Tii vīzija

pilnveidotas un atraktīvas profesionālās izglītības programmas, plaša starptautiska sadarbība un atpazīstamība. Izglītojamie, kas mācās ar prieku un aizrautību, izcili profesionāli pedagogi, kas no sirds nodod izglītojamajiem savas zināšanas un pieredzi. Radošums, droša vide, mūsdienīga profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde Latvijā.

Tii misija

piedāvāt kvalitatīvu, mūsdienīgu, daudzveidīgu un konkurēt spējīgu izglītību transpersonālajā psiholoģijā un ar to saistītās nozarēs Latvijā.

EUROTAS sertifikāts-page-001

Tii galvenās darbības sfēras

Facebook
Twitter