Atklāj nebijušas iespējas – apgūsti transpersonālo psiholoģiju Latvijā!

Jauna, radoša, starptautiski pielietojama, licencēta un akreditēta profesionālās pilnveides programma:
“TRANSPERSONĀLĀ PSIHOLOĢIJA UN KONSULTĒŠANA”!

Apgūstot šo programmu, jūs iegūsiet:

 • izpratni par transpersonālās psiholoģijas, konsultēšanas un psihoterapijas veidošanās vēsturi un attīstības tendencēm mūsdienās visā pasaulē;
 • zināšanas par transpersonālās konsultēšanas specifiku un ētikas pamatprincipiem;
 • prasmi pielietot transpersonālās konsultēšanas metodes darbā ar klientiem (mācību vidē, sociālajā darbā, privātpraksē) izmantojot integratīvo pieeju;
 • plaša spektra pieredzi personīgajā izaugsmē un transformācijā;
 • Tii sertifikātu par profesionālās pilnveides izglītību Transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā;
 • profesionālās pilnveides izglītības apliecību (ja ir bakalaura grāds psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajās zinātnēs, tieslietās);
 • iespēju saņemt Eiropas Transpersonālās Asociācijas (EUROTAS) sertifikātu  „The European Certificate for Transpersonal Psychotherapy” un iegūt EUROTAS psihoterapijas nodaļas Profesionālā biedra statusu (ja ir augstākā izglītība vai tam pielīdzināmas zināšanas un pieredze);
 • iespēju studēt Transpersonālo psiholoģiju maģistrantūras vai doktorantūras līmenī (ja jums jau ir maģistra grāds kādā no humanitārajām jomām) kādā no Eiropas, ASV vai Austrālijas augstākās izglītības iestādēm.

Šī mācību programma Latvijā ir unikāla, jo:

 • tās pasniedzēji ir mācību spēki un sertificēti transpersonālie psihoterapeiti no Eiropas un ASV – programmā iesaistīti vieslektori no 9 pasaules valstīm, kā arī pieredzējuši pedagogi no Latvijas;
 • programmas ietvaros ir uzsākts studentu un pasniedzēju apmaiņas projekts ar līdzīgām izglītības iestādēm Eiropā;
 • mācību procesa gaitā studentiem ir iespēja izveidot kontaktus un attīstīt starptautisku sadarbību ar transpersonālā virziena pārstāvjiem no visas pasaules;
 • programma vērsta galvenokārt uz praktisku iemaņu un prasmju apgūšanu, kā arī izglītojamo pašpilnveidošanos un pozitīvu, spēcinošu transformāciju.

Kopējais mācību programmas apjoms: 1150 ak. st. un ietvertie mācību priekšmeti- atbilst Eiropas Psihoterapeitu Asociācijas (EAP) un Eiropas Transpersonālās Asociācijas (EUROTAS) sertifikācijas prasībām.

Plānotā mācību intensitāte: vidēji 30 ak.st./3 pilnas dienas mēnesī (sestdiena; sestdiena-svētdiena). 10 mēneši gadā, 4 gadi.

Mācību valoda: latviešu. Ārvalstu pasniedzēju vadītās nodarbības un lekcijas tiek tulkotas.

Mācību maksa: 230,- eiro mēnesī (10 mēnešus gadā). Ja maksā par gadu uzreiz – 1800,- eiro.

Maikova nodarbība 1

TEORIJA UN PRAKSE

 • Transpersonālās psiholoģijas vēsture, paradigmas, personības teorija;
 • Pasaules vadošās garīgās tradīcijas;
 • Psihopataloģijas transpersonālie aspekti;
 • Iztēles psiholoģija;
 • Garīgā veselība un garīgā krīze transpersonālajā skatījumā;
 • Darbs ar posttraumatisko stresa sindromu transpersonālajā psiholoģijā;
 • Uzņēmējdarbības transpersonālie aspekti.

METODES UN TEHNIKAS

 • Transpersonālās psiholoģijas attīstības senākie pamatprincipi (budisms, šamanisms, baltu zīmes un rituāli);
 • Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes (darbs ar sapņiem, apzinātības prakse u.c.);
 • Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā (rituālā drāma, dabiskās balss atbrīvošana, eksistences mandala u.c.);
 • Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi psiholoģijas virzieni un metodes (psihosintēze, procesuāli orientētā psiholoģija u.c.);
 • Transpersonālā elpošana;
 • Ekspresīvo mākslu terapija;
 • Kreativitātes metodes;
 • Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā.

KONSULTĒŠANAS PAMATPRINCIPI UN PRAKSE

 • Konsultēšanas metodoloģija;
 • Transpersonālās konsultēšanas pamati un prakse;
 • Profesionālā darba ētika un pamatprincipi;
 • Profesionālā izaugsme;
 • Supervīzijas.
22
PRIEKŠMETI
4
GADI
1150
STUNDAS
2
LĪMEŅI
Facebook
Twitter