Nodarbību saraksts

Programma “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ līdz 2021. 6.aprīlim abām grupām nodarbības notiks attālināti. 

Ieteikumi mācībām attālināti šeit.

Nodarbību saraksts 2021. gada (Austrumu gada) pavasara semestrim

Austrumu gads: Kopā mācās 10. – 13. plūsma

Seminārs jaunākajai grupai “Psihosintēze – Iekšējais teātris” no 27.-28. februāra PAGAIDĀM pārcelts uz 8.-9. maiju. Ja arī šajos datumos tas nebūs iespējams klātienē, pārcelsim uz 31. jūl.-1. aug., 2021.

Seminārs jaunākajai grupai ar ASV lektoru Štīvenu Šmitu NOTIKS, kā paredzēts, 27.,28. martā attālināti (Zoom).

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 9.
Sv. 10.

Transpersonālās psiholoģijas vēsture un pamatteorijas2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
JanvārisSv. 17.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
4
6
10:00 - 13:00
14:00 - 18:50
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne
FebruārisSv. 21.
.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:00
14:00 - 15:30

15:40 - 18:50
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
FebruārisSe. 27.
Sv. 28.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Psihosintēze. Metode „Iekšējais teātris”20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
MartsSe. 6.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MartsSe. 27.
Sv. 28.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (1)20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Stīvens Šmits
(Steven Schmitz) – ASV
AprīlisSe. 10.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (2)1010:00 - 19:20
Jānis Filks
AprīlisSe. 24.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
AprīlisSv. 25.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (2)1010:00 - 18:50
Jānis Filks
MaijsSe. 22.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MaijsSe. 29.
Sv. 30.
Jaunrade, metodes, perspektīvas2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ole Lindkvists (Ole Lindqvist) - Dānija
JūnijsSe. 5.
Sv. 6.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni:
Ķermeņa un psihes saistība transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
JūnijsSe. 12.Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
6

4
10:00 - 16:00

16:10 - 19:20
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina

Nodarbību saraksts 2021. gada (Rietumu gada) pavasara semestrim

Rietumu gads: Kopā mācās 6. – 9. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 9.
Sv. 10.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19.20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
JanvārisSe. 16.Supervīzijas un to nozīme10
10:00 - 19:20Ingrida Indāne
FebruārisSe. 6.
Sv. 7.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 20. Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
MartsSe. 6.
Sv. 7.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
MartsSv. 14.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 18:50
Ingrida Indāne
AprīlisSe. 10.
Sv. 11.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar klientu grupām
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
AprīlisSv. 25.
Supervīzijas un to nozīme10
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
MaijsSe. 15.
Sv. 16.
Darbs ar individuāliem klientiem
Darbs ar individuāliem klientiem
Supervīzijas un to nozīme
10
6
4
10:00 - 19:20
10:00 - 15:30
14:40 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
Ingrida Indāne
MaijsSe. 29.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19.20Ingrida Indāne
JūnijsSe. 5.
Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
JūnijsSe. 12.
Sv. 13.
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Aira Briede
Aira Briede
JūnijsSe. 19.Noslēguma pārbaudījums

Nodarbību saraksts 2020. gada (Dienvidu gada) rudens semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 9. – 12. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 5.
Sv. 6.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Darbs ar simboliem un sapņiem K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ginta Ratniece
SeptembrisSe. 19.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse1010:00 - 19:20
Indra Majore-Dūšele
OktobrisSe. 3.
Sv. 4.
Transpersonālajai psiholoģojai radniecīgi virzieni: Ievads hipnopsihoterapijā
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Aivis Dombrovskis
OktobrisSe. 17.
Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Dr. Sandra Mihailova
Valdis Svirskis
NovembrisSe. 7.
Sv. 8.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Baltu zīmes, raksti un rituāli2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Juris Batņa
Novembris
Se. 14.
Ieskats psihopatoloģijā: Psihiatrijas pamati1010:00 - 19:20Nikolajs Ščerbakovs
DecembrisSe. 5.
Sv. 6.
Mākslas metožu izmantošana transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Dace Visnola
DecembrisSe. 12.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
5

5
10: 00 - 14:00

15:30 - 19:20
Valdis Svirskis

Dr. Sandra Mihailova

Nodarbību saraksts 2020. gada (Ziemeļu gada) rudens semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 5. – 8. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 5.
Profesionālā izaugsme un karjera
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
SeptembrisSe. 12.Darbs ar individuāliem klientiem1010:00 - 19:20Liene Vēsmiņa
SeptembrisSv. 13.Profesionālā izaugsme un karjera1010:00 - 18:50Liene Vēsmiņa
OktobrisSe. 10.
Sv. 11.
Uzņēmējdarbības transpersonālie aspekti2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Helmuts Ancāns
OktobrisSv. 25.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 18:50
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 7. Profesionālā izaugsme un karjera
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 28.
Sv. 29.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Jaunākie vadošie aspekti psihopatoloģijā/narcisisms 2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Ingo Jārsets
(Ingo Jahrsetz/
Vācija)
DecembrisSe. 5.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
DecembrisSv. 13. Noslēguma pārbaudījums 5.plūsmai
Facebook
Twitter