Nodarbību saraksts

Programma “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ līdz turpmākām norādēm abām grupām nodarbības notiks attālināti. 

Visas nodarbības, kas šajā pusgadā tiek atceltas Covid-19 ārkārtas situācijas dēļ, noteikti notiks līdz š.g. augusta beigām.

Ieteikumi mācībām attālināti šeit.

Nodarbību saraksts 2021. gada (Austrumu gada) pavasara semestrim

Austrumu gads: Kopā mācās 10. – 13. plūsma

Jaunākajai grupai seminārs ar J. Filku (Šamanisko prakšu turpinājums) plānots 26.,27. jūnijā, 2021, brīvā dabā.

“Psihosintēze – Iekšējais teātris” tiek plānots 7.-8. augustā, 2021, skolas telpās (ja MK noteikumi to atļaus).

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 9.
Sv. 10.

Transpersonālās psiholoģijas vēsture un pamatteorijas2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
JanvārisSv. 17.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
4
6
10:00 - 13:00
14:00 - 18:50
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne
FebruārisSv. 21.
.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:00
14:00 - 15:30

15:40 - 18:50
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
FebruārisSe. 27.
Sv. 28.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Psihosintēze. Metode „Iekšējais teātris”20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
MartsSe. 6.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MartsSe. 27.
Sv. 28.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (1)20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Stīvens Šmits
(Steven Schmitz) – ASV
AprīlisSe. 10.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (2)1010:00 - 19:20
Jānis Filks
AprīlisSe. 24.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
AprīlisSv. 25.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (2)1010:00 - 18:50
Jānis Filks
MaijsSe. 22.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MaijsSe. 29.
Sv. 30.
Jaunrade, metodes, perspektīvas2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ole Lindkvists (Ole Lindqvist) - Dānija
JūnijsSe. 5.
Sv. 6.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni:
Ķermeņa un psihes saistība transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
JūnijsSe. 12.Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
6

4
10:00 - 16:00

16:10 - 19:20
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina

Nodarbību saraksts 2021. gada (Rietumu gada) pavasara semestrim

Rietumu gads: Kopā mācās 6. – 9. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 9.
Sv. 10.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19.20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
JanvārisSe. 16.Supervīzijas un to nozīme10
10:00 - 19:20Ingrida Indāne
FebruārisSe. 6.
Sv. 7.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 20. Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
MartsSe. 6.
Sv. 7.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
MartsSv. 14.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 18:50
Ingrida Indāne
AprīlisSe. 10.
Sv. 11.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar klientu grupām
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
AprīlisSv. 25.
Supervīzijas un to nozīme10
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
MaijsSe. 15.
Sv. 16.
Darbs ar individuāliem klientiem
Darbs ar individuāliem klientiem
Supervīzijas un to nozīme
10
6
4
10:00 - 19:20
10:00 - 15:30
14:40 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
Ingrida Indāne
MaijsSe. 29.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19.20Ingrida Indāne
JūnijsSe. 5.
Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
JūnijsSe. 12.
Sv. 13.
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Aira Briede
Aira Briede
JūnijsSe. 19.Noslēguma pārbaudījums

Nodarbību saraksts 2021. gada (Austrumu gada) rudens semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 11. – 14. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 11.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Konsultēšanas metodoloģija
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Prof. Aija Dudkina
SeptembrisSe. 18.
Sv. 19.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Procesuāli orientētā pieeja2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Uno Lācis
OktobrisSe. 9.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Konsultēšanas metodoloģija
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Prof. Aija Dudkina
OktobrisSe. 30.
Sv. 31.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Ievads K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ginta Ratniece
Novembris Sv. 14.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Konsultēšanas metodoloģija
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Prof. Aija Dudkina
Novembris
Se. 20.
Sv. 21.
Transpersonālās konsultēšanas pamati2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Jure Bičonskis
(Jure Biechonski) -
Igaunija
DecembrisSe. 4.
.
Konsultēšanas metodoloģija
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana starptautiskā kontekstā
2
8
10:00 - 11:30
11:40 - 13:10
15:30 - 19:20
Prof. Aija Dudkina
Ingrida Indāne
DecembrisSe. 11.
Sv. 12.
Transpersonālās konsultēšanas pamati2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Jure Bičonskis
(Jure Biechonski) -
Igaunija

Nodarbību saraksts 2021. gada (Rietumu gada) rudens semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 7. – 10. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 4.
Sv. 5.
Ieskats psihopatoloģijā: Transpersonālās konsultēšanas specifika (Garīgā veselība un krīze)2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Ingo Jarsets
(Vācija)
OktobrisSe. 2.
Mākslas psiholoģiskā ietekme
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Dana Indāne-Surkiene
OktobrisSv. 3.Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
Mākslas psiholoģiskā ietekme
5

5
10:00 - 14:00

15:00 - 18:50
Dana Indāne-Surkiene

Ingrida Indāne
OktobrisSe. 9.
Mākslas psiholoģiskā ietekme1010:00 - 19:20
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 6.Ieskats psihopatoloģijā: Psihopatoloģija no psihoorganiskās analīzes (POA) viedokļa
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
5

5
10:00 - 14:00

15:30 - 19:20
Amanda Ķeruže

Dana Indāne-Surkiene
NovembrisSv. 7. Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
Ieskats psihopatoloģijā: Psihopatoloģija no neiroveģetoterapijas viedokļa
5

5
10:00 - 14:00

15:30 - 18:50
Dana Indāne-Surkiene

Amanda Ķeruže
NovembrisSe. 27.
Sv. 28.
Darbs ar posttraumatisko stresa sindromu2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr.Regina U Hess
(Vācija)
DecembrisSv. 5. Noslēguma pārbaudījums
Facebook
Twitter