Nodarbību saraksts

Programma “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

Nodarbību saraksts 2020. gada (Dienvidu gada) pavasara semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 8. – 11. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 11.
Sv. 12.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Pasaku simbolikas izmantošana2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Iveta Gēbele
JanvārisSe. 25.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
FebruārisSe. 8.
Sv. 9.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Arompsiholoģijas metožu pielietojums transpersonālajā psiholoģijā2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 29.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
MartsSe. 14.
Sv. 15.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Sistēmfemenoloģiskais darbs ar ģimenes sistēmām2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Iveta Gēbele
MartsSe. 21.Profesionālā darba ētika
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Marija Sorokina
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne
AprīlisSe. 4.
Sv. 5.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Esības mandala2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Bernadete Blina (Francija)
AprīlisSe. 25.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
MaijsSe. 16.
Sv. 17.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Budisma pamati2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Helmūts Ancāns
MaijsSe. 30.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
JūnijsSe. 13.
Sv. 14.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā. Metožu kopums "Transpersonālā elpošana"2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ludmila Scorcesku (Moldova)
JūnijsSe. 20.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne

Nodarbību saraksts 2020. gada (Ziemeļu gada) pavasara semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 4. – 7. plūsma

Uzmanību! Izmaiņas sarakstā 8.02., 04.04. un 23.05!

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 4.

Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19.20
Ineta Kona
Ingrida Indāne
JanvārisSe. 11.Darbs ar klientu grupām10
10:00 - 19:20Liene Vēsmiņa
JanvārisSe. 25. Darbs ar klientu grupām1010:00 - 19:20Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 8.Darbs ar bērniem individuāli un grupās1010:00 - 19:20Ineta Kona
FebruārisSe. 15.
Sv. 16.
Iztēles psiholoģija20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ineta Kona
MartsSe. 21.Darbs ar klientu grupām1010:00 - 19:20
Liene Vēsmiņa
MartsSe. 28.
Sv. 29.
Darbs ar individuāliem klientiem20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Stīvens Šmits (ASV)
AprīlisSe. 4.
Darbs ar klientu grupām10
10:00 - 19:20
Liene Vēsmiņa
AprīlisSe. 25.
Sv. 26.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Rituālā drāma2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Viesturs Rudzītis
MaijsSe. 16.
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19.20
Ineta Kona
Ingrida Indāne
MaijsSe. 23.
Sv. 24.
Supervīzijas un to nozīme
Darbs ar klientu grupām
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
Liene Vēsmiņa
JūnijsSe. 6.
Ieskats psihopatoloģijā1010:00 - 19:20Jure Bičonskis (Igaunija)
JūnijsSe. 13.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
JūnijsSv. 21.Noslēguma pārbaudījums

Nodarbību saraksts 2019. gada (Austrumu gada) rudens semestrim

Austrumu gads: Kopā mācās 7. – 10. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 7.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Konsultēšanas metodoloģija
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Prof. Aija Dudkina
SeptembrisSe. 21.
Sv. 22.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni:
Procesuāli orientētā pieeja
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Kristīne Maka
OktobrisSe. 5.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Konsultēšanas metodoloģija
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Prof. Aija Dudkina
OktobrisSe. 26.
Sv. 27
Transpersonālajai psiholoģojai radniecīgi virzieni:
Ievads K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ginta Ratniece
NovembrisSe. 2.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Konsultēšanas metodoloģija
4
6
10:00 - 13.10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Prof. Aija Dudkina
Novembris
Decembris
Se. 30.
Sv. 1.
Transpersonālās konsultēšanas pamati2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Jure Bičonskis (Jure Biechonski) - Igaunija
DecembrisSe. 7.Konsultēšanas metodoloģija
Novitātes transpersonālajā konsultēšanā: Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana starptautiskā kontekstā
2
8
10:00 - 11.30
11:40 - 13:10
15:30 - 19:20
Prof. Aija Dudkina
Ingrida Indāne
DecembrisSe. 14.
Sv. 15.
Transpersonālās konsultēšanas pamati2010: 00 - 19:20
10:00 - 18:50
Jure Bičonskis (Jure Biechonski) - Igaunija

Nodarbību saraksts 2019. gada (Rietumu gada) rudens semestrim

Rietumu gads: Kopā mācās 3. – 6. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 7.
Sv. 8.
Ieskats psihopatoloģijā: Transpersonālās konsultēšanas specifika (Garīgā veselība un krīze)2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Ingo Jarsets (Vācija)
OktobrisSe. 5.
Mākslas psiholoģiskā ietekme
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Dana Indāne-Surkiene
OktobrisSv. 6.Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
Mākslas psiholoģiskā ietekme
5
5
10:00 - 14:00
15:00 - 18:50
Dana Indāne-Surkiene
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 2.Ieskats psihopatoloģijā: Psihopatoloģija no psihoorganiskās analīzes (POA) viedokļa
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Amanda Ķeruže
Dana Indāne-Surkiene
NovembrisSv. 3. Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
Ieskats psihopatoloģijā: Psihopatoloģija no neiroveģetoterapijas viedokļa
5
5
10:00 - 14:00
15:00 - 18:50
Dana Indāne-Surkiene
Amanda Ķeruža
NovembrisSe. 23.Mākslas psiholoģiskā ietekme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
Novembris
Decembris
Se. 30.
Sv. 1.
Darbs ar posttraumatisko stresa sindromu2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Regina U Hess (Vācija)
5.,6. plūsma
DecembrisPk. 6. Nobeiguma pārbaudījums17:00 - 19:00
Facebook
Twitter