Nodarbību saraksts

Programma “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

Nodarbību saraksts 2022. gada (Dienvidu gada) pavasara semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 12. – 15. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 8.
Sv. 9.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Pasaku simbolikas izmantošana2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Iveta Gēbele
JanvārisSe. 15.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
FebruārisSe. 5.
Sv. 6.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Arompsiholoģijas metožu pielietojums transpersonālajā psiholoģijā2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 26.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
MartsSe. 5.
Sv. 6.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Sistēmfenomenoloģiskais darbs ar ģimenes sistēmām2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Iveta Gēbele
MartsSe. 19.
Profesionālā darba ētika
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Marija Sorokina
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne
AprīlisSe. 2.
Sv. 3.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Esības mandala2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Bernadete Blina (Francija)
AprīlisSe. 9.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
MaijsSe. 14.
Sv. 15.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā. Metožu kopums „Transpersonālā elpošana”2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ludmila Scorcesku
(Moldova)
MaijsSe. 21.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Supervīzijas un to nozīme
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne
JūnijsSe. 4.
Sv. 5.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Budisma pamati2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Helmūts Ancāns
JūnijsSe. 11.Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Marija Sorokina
Ingrida Indāne

Nodarbību saraksts 2022. gada (Ziemeļu gada) pavasara semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 8. – 11. plūsma

Seminārs pie Jures Bičonska pārcelts no 18. jūnija uz 25. jūniju. Seminārs notiks klātienē.

29. jūnijā – 17:00-20:00 noslēguma rituāls un Apliecību izsniegšana absolventiem.

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 8.

Sv. 9.
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Supervīzijas un to nozīme
Darbs ar klientu grupām
5
5
10
10:00 - 14:00
15:20 - 19:20
10:00 - 18:50
Aira Biedre
Ingrida Indāne
Liene Vēsmiņa
JanvārisSv. 30.Darbs ar klientu grupām10
10:00 - 18:50Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 12.
Sv. 13
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Rituālā drāma
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Viesturs Rudzītis
FebruārisSe. 19.
Darbs ar bērniem individuāli un grupās1010:00 - 19:20
Aira Biedre
MartsSv. 13.Darbs ar klientu grupām1010:00 - 18:50Liene Vēsmiņa
MartsSe. 26.
Sv. 27.
Darbs ar individuāliem klientiem2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Stīvens Šmits (ASV)
AprīlisSe. 9.
Sv. 10.
Iztēles psiholoģija
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Sandra Konstante
AprīlisSe. 30.
Supervīzijas un to nozīme10
10:00 - 19:20
Ingrida Indāne
MaijsSe. 21.
Sv. 22.
Darbs ar klientu grupām2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
MaijsSe. 28.Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14.00
15:30 - 19:20
Aira Briede
Ingrida Indāne
JūnijsSv. 12.
Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 18:50Ingrida Indāne
JūnijsSe. 18.

Sv. 19.
Ieskats psihopatoloģijā

Noslēguma pārbaudījums
1010:00 - 19:20Jure Bičonskis
(Igaunija)
JūnijsOtr. 21.
Noslēguma rituāls un apliecību izsniegšana absolventiem12:00 - .....

Nodarbību saraksts 2022. gada (Dienvidu gada) rudens semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 13. – 16. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 3.Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
5
5
10:00 - 14:00
15:20 - 19:20
Dr. Sandra Mihailova
Indra Majore-Dūšele
SeptembrisSe. 17.
Sv. 18.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Ievads hipnopsihoterapijā2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Dr. Aivis Dombrovskis
OktobrisSe. 8.
Sv. 9.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Darbs ar simboliem un sapņiem K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Iveta Upeniece
OktobrisSe. 29.

Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
5
5
10:00 - 14:00
15:20 - 19:20
Dr. Sandra Mihailova
Indra Majore-Dūšele
Novembris Se. 5.
Sv. 6.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Baltu zīmes, raksti un rituāli2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Ivita Pičukane
Novembris
Se. 12.

Ieskats psihopatoloģijā: Psihiatrijas pamati1010:00 - 19:20
Nikolajs Ščerbakovs
DecembrisSe. 3.
Sv. 4.
Mākslas metožu izmantošana transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Dr. Dace Visnola
DecembrisSe. 17.

Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse1010:00 - 19:20
Valdis Svirskis

Nodarbību saraksts 2022. gada (Ziemeļu gada) rudens semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 9. – 12. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSv. 4.
Supervīzijas un to nozīme
Profesionālā izaugsme un karjera:
Transpersonālās psiholoģijas saikne ar citiem psiholoģijas virzieniem
5
5
10:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Ingrida Indāne
Liene Vēsmiņa
SeptembrisSe. 10.
Sv. 11.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Jaunākie vadošie aspekti psihopatoloģijā/narcisisms20
10:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Dr. Ingo Jārsets
(Ingo Jahrsetz/
Vācija)
OktobrisSe. 1.
Sv. 2.
Uzņēmējdarbības transpersonālie aspekti2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Helmuts Ancāns
OktobrisSe. 8.
Supervīzijas un to nozīme
Profesionālā izaugsme un karjera:
Transpersonālās psiholoģijas saikne ar citiem psiholoģijas virzieniem
5
5
10:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
OktobrisSv. 30.Supervīzijas un to nozīme
Profesionālā izaugsme un karjera:
Transpersonālās psiholoģijas saikne ar citiem psiholoģijas virzieniem
5
5
10:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Ingrida Indāne
Liene Vēsmiņa
NovembrisSv. 13. Darbs ar individuāliem klientiem1010:00 - 19:00
Liene Vēsmiņa
NovembrisSv. 27.
Profesionālā izaugsme un karjera
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
DecembrisSe. 3. Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
DecembrisSv. 11. NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS 9. plūsmai
DecembrisSe. 17. Apliecību izsniegšanas rituāls
Facebook
Twitter