Nodarbību saraksts

Programma “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

Izmaiņas nodarbību sarakstā ir saskaņā ar esošo situāciju valstī un var mainīties. Sekojiet līdzi! Lai visiem laba veselība!

Nodarbību saraksts 2020. gada (Dienvidu gada) pavasara semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 8. – 11. plūsma

Izmaiņas nodarbību sarakstā sakarā ar COVID-19: 

– no 14., 15. marta uz 15., 16. augustu (pasniedzēja Iveta Gēbele);

– no 21. marta uz 20. jūniju, nodarbības notiks klātienē vai attālināti (atkarībā no situācijas valstī), (pasniedzēji V. Svirskis un M. Sorokina);

– no 4., 5. aprīļa uz 22., 23. augustu (pasniedzēja Bernadette Blin);

– no 16.-17. maija uz 2022. gada pavasari (pasniedzējs Helmuts Ancāns);

– 30. maija nodarbības notiks attālināti (ZOOM), (pasniedzēji V. Svirskis un M. Sorokina);

– no 13.-14. jūnija uz 24.-25. oktobri (pasniedzēja Ludmila Scorcesku);

Supervīzijas notiek individuāli pēc nepieciešamības un iepriekšējas vienošanās.

13. jūnijā 11.00-14.00 papildus nodarbība attālināti (Zoom)- Šamaniskā elpošana (pasniedzēja Ludmila Scorcesku, Moldova).

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 11.
Sv. 12.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Pasaku simbolikas izmantošana2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Iveta Gēbele
JanvārisSe. 25.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
FebruārisSe. 8.
Sv. 9.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Arompsiholoģijas metožu pielietojums transpersonālajā psiholoģijā2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 29.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
MartsSe. 14.
Sv. 15.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Sistēmfemenoloģiskais darbs ar ģimenes sistēmām2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Iveta Gēbele
MartsSe. 21.Profesionālā darba ētika
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Marija Sorokina
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne
AprīlisSe. 4.
Sv. 5.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Esības mandala2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Bernadete Blina (Francija)
AprīlisSe. 25.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
MaijsSe. 16.
Sv. 17.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Budisma pamati2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Helmūts Ancāns
MaijsSe. 30.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
JūnijsSe. 13.
Sv. 14.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā. Metožu kopums "Transpersonālā elpošana"2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ludmila Scorcesku (Moldova)
JūnijsSe. 20.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne

Nodarbību saraksts 2020. gada (Ziemeļu gada) pavasara semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 4. – 7. plūsma

Izmaiņas nodarbību sarakstā sakarā ar COVID-19:

no 21. marta un 4. aprīļa uz 23.maiju un 20. jūniju (pasniedzēja Liene Vēsmiņa);

– no 28., 29. marta uz 1., 2. augustu (pasniedzējs Stīvens Šmits). Ja pasniedzējam nebūs iespēja ceļot, nodarbības notiks attālināti (ZOOM);

– no 25., 26. aprīļa uz 15., 16.augustu (pasniedzējs Viesturs Rudzītis);

– 16. maija nodarbība pārcelta uz 2022. gada pavasari (pasniedzēja Aira Briede);

– 24. maija nodarbības – sekojiet informācijai e-pastos (pasniedzēja Liene Vēsmiņa);

– 6. jūnija nodarbība tiek pārcelta uz 7.jūniju, notiks attālināti (ZOOM), (pasniedzējs Jure Bičonskis);

– noslēguma pārbaudījums pārcelts no 21. jūnija uz 2020. gada 29. augustu. 

– 13. jūnijā Supervīzijas laiks no 16.00-19.20 (nevis no 10.00-19.20);

Supervīzijas notiek individuāli pēc nepieciešamības un iepriekšējas vienošanās. 

13. jūnijā 11.00-14.00 papildus nodarbība attālināti (Zoom)- Šamaniskā elpošana (pasniedzēja Ludmila Scorcesku, Moldova).

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 4.

Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19.20
Ineta Kona
Ingrida Indāne
JanvārisSe. 11.Darbs ar klientu grupām10
10:00 - 19:20Liene Vēsmiņa
JanvārisSe. 25. Darbs ar klientu grupām1010:00 - 19:20Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 15.
Sv. 16.
Iztēles psiholoģija20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Sandra Konstante
MartsSe. 21.Darbs ar klientu grupām1010:00 - 19:20
Liene Vēsmiņa
MartsSe. 28.
Sv. 29.
Darbs ar individuāliem klientiem20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Stīvens Šmits (ASV)
AprīlisSe. 4.
Darbs ar klientu grupām10
10:00 - 19:20
Liene Vēsmiņa
AprīlisSe. 25.
Sv. 26.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Rituālā drāma2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Viesturs Rudzītis
MaijsSe. 16.
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19.20
Tiks paziņots
Ingrida Indāne
MaijsSe. 23.
Sv. 24.
Supervīzijas un to nozīme
Darbs ar klientu grupām
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
Liene Vēsmiņa
JūnijsSe. 6.
Ieskats psihopatoloģijā1010:00 - 19:20Jure Bičonskis (Igaunija)
JūnijsSe. 13.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
JūnijsSv. 21.Noslēguma pārbaudījums

Nodarbību saraksts 2020. gada (Dienvidu gada) rudens semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 9. – 12. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 5.
Sv. 6.
Transpersonālajai psiholoģojai radniecīgi virzieni: Ievads hipnopsihoterapijā20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Aivis Dombrovskis
SeptembrisSe. 19.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse1010:00 - 19:20
Indra Majore-Dūšele
OktobrisSe. 3.
Sv. 4.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Darbs ar simboliem un sapņiem K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ginta Ratniece
OktobrisSe. 17.
Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Dr. Sandra Mihailova
Valdis Svirskis
NovembrisSe. 7.
Sv. 8.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Baltu zīmes, raksti un rituāli2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Juris Batņa
Novembris
Se. 14.
Ieskats psihopatoloģijā: Psihiatrijas pamati1010:00 - 19:20Nikolajs Ščerbakovs
DecembrisSe. 5.
Sv. 6.
Mākslas metožu izmantošana transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Dace Visnola
DecembrisSe. 12.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
5

5
10: 00 - 14:00

15:30 - 19:20
Valdis Svirskis

Dr. Sandra Mihailova

Nodarbību saraksts 2020. gada (Ziemeļu gada) rudens semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 5. – 8. plūsma

Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka 12.-13. septembra Dr. Ingo Jārseta nodarbības ir samainītas vietām ar Lienes Vēsmiņas nodarbībām 28.-29. novembrī.

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 5.
Profesionālā izaugsme un karjera
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
SeptembrisSe. 12.Darbs ar individuāliem klientiem1010:00 - 19:20Liene Vēsmiņa
SeptembrisSv. 13.Profesionālā izaugsme un karjera1010:00 - 18:50Liene Vēsmiņa
OktobrisSe. 10.
Sv. 11.
Uzņēmējdarbības transpersonālie aspekti2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Helmuts Ancāns
OktobrisSv. 25.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 18:50
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 7. Profesionālā izaugsme un karjera
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 28.
Sv. 29.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Jaunākie vadošie aspekti psihopatoloģijā/narcisisms 2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Ingo Jārsets
(Ingo Jahrsetz/
Vācija)
DecembrisSe. 5.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
DecembrisSv. 13. Noslēguma pārbaudījums 5.plūsmai
Facebook
Twitter