Nodarbību saraksts

Programma “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

Izmaiņas nodarbību sarakstā pielikumā!

Nodarbību saraksts 2020. gada (Dienvidu gada) pavasara semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 8. – 11. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 11.
Sv. 12.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Pasaku simbolikas izmantošana2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Iveta Gēbele
JanvārisSe. 25.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
FebruārisSe. 8.
Sv. 9.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Arompsiholoģijas metožu pielietojums transpersonālajā psiholoģijā2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 29.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
MartsSe. 14.
Sv. 15.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Sistēmfemenoloģiskais darbs ar ģimenes sistēmām2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Iveta Gēbele
MartsSe. 21.Profesionālā darba ētika
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Marija Sorokina
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne
AprīlisSe. 4.
Sv. 5.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Esības mandala2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Bernadete Blina (Francija)
AprīlisSe. 25.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
MaijsSe. 16.
Sv. 17.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Budisma pamati2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Helmūts Ancāns
MaijsSe. 30.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Profesionālā darba ētika
Supervīzijas un to nozīme
4
4
2
10:00 - 13:10
14:30 - 17:40
17:50 - 19:20
Valdis Svirskis
Marija Sorokina
Ingrida Indāne
JūnijsSe. 13.
Sv. 14.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā. Metožu kopums "Transpersonālā elpošana"2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ludmila Scorcesku (Moldova)
JūnijsSe. 20.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne

Nodarbību saraksts 2020. gada (Ziemeļu gada) pavasara semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 4. – 7. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 4.

Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19.20
Ineta Kona
Ingrida Indāne
JanvārisSe. 11.Darbs ar klientu grupām10
10:00 - 19:20Liene Vēsmiņa
JanvārisSe. 25. Darbs ar klientu grupām1010:00 - 19:20Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 15.
Sv. 16.
Iztēles psiholoģija20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Sandra Konstante
MartsSe. 21.Darbs ar klientu grupām1010:00 - 19:20
Liene Vēsmiņa
MartsSe. 28.
Sv. 29.
Darbs ar individuāliem klientiem20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Stīvens Šmits (ASV)
AprīlisSe. 4.
Darbs ar klientu grupām10
10:00 - 19:20
Liene Vēsmiņa
AprīlisSe. 25.
Sv. 26.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Rituālā drāma2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Viesturs Rudzītis
MaijsSe. 16.
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19.20
Tiks paziņots
Ingrida Indāne
MaijsSe. 23.
Sv. 24.
Supervīzijas un to nozīme
Darbs ar klientu grupām
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
Liene Vēsmiņa
JūnijsSe. 6.
Ieskats psihopatoloģijā1010:00 - 19:20Jure Bičonskis (Igaunija)
JūnijsSe. 13.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
JūnijsSv. 21.Noslēguma pārbaudījums

Nodarbību saraksts 2020. gada (Dienvidu gada) rudens semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 9. – 12. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 5.
Sv. 6.
Transpersonālajai psiholoģojai radniecīgi virzieni: Ievads hipnopsihoterapijā20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Aivis Dombrovskis
SeptembrisSe. 19.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse1010:00 - 19:20
Indra Majore-Dūšele
OktobrisSe. 3.
Sv. 4.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Darbs ar simboliem un sapņiem K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ginta Ratniece
OktobrisSe. 17.
Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Dr. Sandra Mihailova
Valdis Svirskis
NovembrisSe. 7.
Sv. 8.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Baltu zīmes, raksti un rituāli2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Juris Batņa
Novembris
Se. 14.
Ieskats psihopatoloģijā: Psihiatrijas pamati1010:00 - 19:20Nikolajs Ščerbakovs
DecembrisSe. 5.
Sv. 6.
Mākslas metožu izmantošana transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Dace Visnola
DecembrisSe. 12.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
5

5
10: 00 - 14:00

15:30 - 19:20
Valdis Svirskis

Dr. Sandra Mihailova

Nodarbību saraksts 2020. gada (Ziemeļu gada) rudens semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 5. – 8. plūsma

Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka 12.-13. septembra Dr. Ingo Jārseta nodarbības ir samainītas vietām ar Lienes Vēsmiņas nodarbībām 28.-29. novembrī.

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 5.
Profesionālā izaugsme un karjera
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
SeptembrisSe. 12.Darbs ar individuāliem klientiem1010:00 - 19:20Liene Vēsmiņa
SeptembrisSv. 13.Profesionālā izaugsme un karjera1010:00 - 18:50Liene Vēsmiņa
OktobrisSe. 10.
Sv. 11.
Uzņēmējdarbības transpersonālie aspekti2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Helmuts Ancāns
OktobrisSv. 25.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 18:50
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 7. Profesionālā izaugsme un karjera
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 28.
Sv. 29.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Jaunākie vadošie aspekti psihopatoloģijā/narcisisms 2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Ingo Jārsets
(Ingo Jahrsetz/
Vācija)
DecembrisSe. 5.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
DecembrisSv. 13. Noslēguma pārbaudījums 5.plūsmai
Facebook
Twitter