Nodarbību saraksts

Programma “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ līdz 2021. 6.aprīlim abām grupām nodarbības notiks attālināti. 

Visas nodarbības, kas šajā pusgadā tiek atceltas Covid-19 ārkārtas situācijas dēļ, noteikti notiks līdz š.g. augusta beigām.

Ieteikumi mācībām attālināti šeit.

Nodarbību saraksts 2021. gada (Austrumu gada) pavasara semestrim

Austrumu gads: Kopā mācās 10. – 13. plūsma

Seminārs jaunākajai grupai “Psihosintēze – Iekšējais teātris” no 27.-28. februāra PAGAIDĀM pārcelts uz 8.-9. maiju. Ja arī šajos datumos tas nebūs iespējams klātienē, pārcelsim uz 31. jūl.-1. aug., 2021.

Semināri ar Jāni Filku (Šamanisko prakšu turpinājums), kas bija plānoti 10.un 25. aprīlī tiek pārcelti uz laiku, kad būs iespējas tikties klātienē.

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 9.
Sv. 10.

Transpersonālās psiholoģijas vēsture un pamatteorijas2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
JanvārisSv. 17.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
4
6
10:00 - 13:00
14:00 - 18:50
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne
FebruārisSv. 21.
.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:00
14:00 - 15:30

15:40 - 18:50
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
FebruārisSe. 27.
Sv. 28.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Psihosintēze. Metode „Iekšējais teātris”20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
MartsSe. 6.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MartsSe. 27.
Sv. 28.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (1)20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Stīvens Šmits
(Steven Schmitz) – ASV
AprīlisSe. 10.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (2)1010:00 - 19:20
Jānis Filks
AprīlisSe. 24.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
AprīlisSv. 25.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (2)1010:00 - 18:50
Jānis Filks
MaijsSe. 22.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MaijsSe. 29.
Sv. 30.
Jaunrade, metodes, perspektīvas2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ole Lindkvists (Ole Lindqvist) - Dānija
JūnijsSe. 5.
Sv. 6.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni:
Ķermeņa un psihes saistība transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
JūnijsSe. 12.Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
6

4
10:00 - 16:00

16:10 - 19:20
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina

Nodarbību saraksts 2021. gada (Rietumu gada) pavasara semestrim

Rietumu gads: Kopā mācās 6. – 9. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 9.
Sv. 10.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19.20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
JanvārisSe. 16.Supervīzijas un to nozīme10
10:00 - 19:20Ingrida Indāne
FebruārisSe. 6.
Sv. 7.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 20. Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
MartsSe. 6.
Sv. 7.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
MartsSv. 14.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 18:50
Ingrida Indāne
AprīlisSe. 10.
Sv. 11.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar klientu grupām
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
AprīlisSv. 25.
Supervīzijas un to nozīme10
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
MaijsSe. 15.
Sv. 16.
Darbs ar individuāliem klientiem
Darbs ar individuāliem klientiem
Supervīzijas un to nozīme
10
6
4
10:00 - 19:20
10:00 - 15:30
14:40 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
Ingrida Indāne
MaijsSe. 29.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19.20Ingrida Indāne
JūnijsSe. 5.
Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
JūnijsSe. 12.
Sv. 13.
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Aira Briede
Aira Briede
JūnijsSe. 19.Noslēguma pārbaudījums

Nodarbību saraksts 2021. gada (Austrumu gada) rudens semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 11. – 14. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 11.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Konsultēšanas metodoloģija
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Prof. Aija Dudkina
SeptembrisSe. 18.
Sv. 19.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Procesuāli orientētā pieeja2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Uno Lācis
OktobrisSe. 9.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Konsultēšanas metodoloģija
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Prof. Aija Dudkina
OktobrisSe. 30.
Sv. 31.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Ievads K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ginta Ratniece
Novembris Sv. 14.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Konsultēšanas metodoloģija
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Prof. Aija Dudkina
Novembris
Se. 20.
Sv. 21.
Transpersonālās konsultēšanas pamati2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Jure Bičonskis
(Jure Biechonski) -
Igaunija
DecembrisSe. 4.
.
Konsultēšanas metodoloģija
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana starptautiskā kontekstā
2
8
10:00 - 11:30
11:40 - 13:10
15:30 - 19:20
Prof. Aija Dudkina
Ingrida Indāne
DecembrisSe. 11.
Sv. 12.
Transpersonālās konsultēšanas pamati2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Jure Bičonskis
(Jure Biechonski) -
Igaunija

Nodarbību saraksts 2021. gada (Rietumu gada) rudens semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 7. – 10. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 4.
Sv. 5.
Ieskats psihopatoloģijā: Transpersonālās konsultēšanas specifika (Garīgā veselība un krīze)2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Ingo Jarsets
(Vācija)
OktobrisSe. 2.
Mākslas psiholoģiskā ietekme
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Dana Indāne-Surkiene
OktobrisSv. 3.Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
Mākslas psiholoģiskā ietekme
5

5
10:00 - 14:00

15:00 - 18:50
Dana Indāne-Surkiene

Ingrida Indāne
OktobrisSe. 9.
Mākslas psiholoģiskā ietekme1010:00 - 19:20
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 6.Ieskats psihopatoloģijā: Psihopatoloģija no psihoorganiskās analīzes (POA) viedokļa
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
5

5
10:00 - 14:00

15:30 - 19:20
Amanda Ķeruže

Dana Indāne-Surkiene
NovembrisSv. 7. Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Dabiskās balss atbrīvošana
Ieskats psihopatoloģijā: Psihopatoloģija no neiroveģetoterapijas viedokļa
5

5
10:00 - 14:00

15:30 - 18:50
Dana Indāne-Surkiene

Amanda Ķeruže
NovembrisSe. 27.
Sv. 28.
Darbs ar posttraumatisko stresa sindromu2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr.Regina U Hess
(Vācija)
DecembrisSv. 5. Noslēguma pārbaudījums
Facebook
Twitter