Nodarbību saraksts

Programma “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

Nodarbību saraksts 2023. gada (Austrumu gada) pavasara semestrim

Austrumu gads: Kopā mācās 14. – 17. plūsma

J.Flika seminārs pārcelts no 1.-2.aprīļa uz 15.-16.aprīli!!!

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 7.
Sv. 8.
Transpersonālās psiholoģijas vēsture un pamatteorijas2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Ingrida Indāne
JanvārisSe. 21.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
4
6
10:00 - 13:10
14:30 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne
FebruārisSe. 18.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
FebruārisSe. 25.
Sv. 26
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Psihosintēze. Metode „Iekšējais teātris”20
10:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Ingrida Indāne
MartsSe. 11.

Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MartsSe. 25.
Sv. 26.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (1)2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Dr. Stīvens Šmits
(Steven Schmitz) – ASV
AprīlisSe. 15.
Sv. 16.

Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (2)2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Jānis Filks
AprīlisSe. 22.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MaijsSe. 13.

Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MaijsSe. 27.
Sv. 28.
Jaunrade, metodes, perspektīvas2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Ole Lindkvists (Ole Lindqvist) - Dānija
JūnijsSe. 3.
Sv. 4.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni:
Ķermeņa un psihes saistība transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā
2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Liene Vēsmiņa
JūnijsSe. 10.Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
4

6
10:00 - 13:10

14:30 - 19:20
Prof. Aija Dudkina

Ingrida Indāne

Nodarbību saraksts 2023. gada (Rietumu gada) pavasara semestrim

Rietumu gads: Kopā mācās 10. – 13. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSv. 22.

Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:00Ingrida Indāne
JanvārisSe. 28.
Sv. 29.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 4.
Sv. 5
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
FebruārisSv. 19.
Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:00
Ingrida Indāne
MartsSe. 4.
Sv. 5.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
MartsSv. 12.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:00
Ingrida Indāne
AprīlisSe. 22.
Sv. 23.
Supervīzijas un to nozīme2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Bernadete Blin (Francija)
AprīlisSe. 29.
Sv. 30.
Darbs ar klientu grupām20
10:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Liene Vēsmiņa
MaijsSe. 20.
Sv. 21.
Darbs ar individuāliem klientiem
Darbs ar individuāliem klientiem
Supervīzijas un to nozīme
10
6
4
10:00 - 19:20
10:00 - 15:30
15:40 - 19:00
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
Ingrida Indāne
MaijsSe. 27.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
JūnijsSe. 3.
Sv. 4.
Darbs ar bērniem individuāli un grupās 2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Aira Briede
JūnijsSv. 11.Noslēguma pārbaudījums
JūnijsSe.17.
Apliecību izsniegšanas rituāls

Nodarbību saraksts 2022. gada (Dienvidu gada) rudens semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 13. – 16. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 3.Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
5
5
10:00 - 14:00
15:20 - 19:20
Dr. Sandra Mihailova
Indra Majore-Dūšele
SeptembrisSe. 17.
Sv. 18.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Ievads hipnopsihoterapijā2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Dr. Aivis Dombrovskis
OktobrisSe. 8.
Sv. 9.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Darbs ar simboliem un sapņiem K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Iveta Upeniece
OktobrisSe. 29.

Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
5
5
10:00 - 14:00
15:20 - 19:20
Dr. Sandra Mihailova
Indra Majore-Dūšele
Novembris Se. 5.
Sv. 6.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Baltu zīmes, raksti un rituāli2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Ivita Pičukane
Novembris
Se. 12.

Ieskats psihopatoloģijā: Psihiatrijas pamati1010:00 - 19:20
Nikolajs Ščerbakovs
DecembrisSe. 3.
Sv. 4.
Mākslas metožu izmantošana transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Dr. Dace Visnola
DecembrisSe. 17.

Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse1010:00 - 19:20
Valdis Svirskis

Nodarbību saraksts 2022. gada (Ziemeļu gada) rudens semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 9. – 12. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSv. 4.
Supervīzijas un to nozīme
Profesionālā izaugsme un karjera:
Transpersonālās psiholoģijas saikne ar citiem psiholoģijas virzieniem
5
5
10:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Ingrida Indāne
Liene Vēsmiņa
SeptembrisSe. 10.
Sv. 11.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Jaunākie vadošie aspekti psihopatoloģijā/narcisisms20
10:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Dr. Ingo Jārsets
(Ingo Jahrsetz/
Vācija)
OktobrisSe. 1.
Sv. 2.
Uzņēmējdarbības transpersonālie aspekti2010:00 - 19:20
10:00 - 19:00
Helmuts Ancāns
OktobrisSe. 8.
Supervīzijas un to nozīme
Profesionālā izaugsme un karjera:
Transpersonālās psiholoģijas saikne ar citiem psiholoģijas virzieniem
5
5
10:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
OktobrisSv. 30.Supervīzijas un to nozīme
Profesionālā izaugsme un karjera:
Transpersonālās psiholoģijas saikne ar citiem psiholoģijas virzieniem
5
5
10:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Ingrida Indāne
Liene Vēsmiņa
NovembrisSv. 13. Darbs ar individuāliem klientiem1010:00 - 19:00
Liene Vēsmiņa
NovembrisSv. 27.
Profesionālā izaugsme un karjera
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:00 - 19:00
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
DecembrisSe. 3. Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
DecembrisSv. 11. NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS 9. plūsmai
DecembrisSe. 17. Apliecību izsniegšanas rituāls
Facebook
Twitter