Nodarbību saraksts

Programma “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

Seminārs “Transpersonālā elpošana” 8.- 11. plūsmām, kas bija paredzēts 2020. gada pavasarī, tagad plānots 2020. gada 24.- 25. oktobrī.

Nodarbību saraksts 2020. gada (Dienvidu gada) rudens semestrim

Dienvidu gads: Kopā mācās 9. – 12. plūsma

A. Dombrovska un J. Batņas semināri samainīti vietām. Datumi netiek mainīti.

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 5.
Sv. 6.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Darbs ar simboliem un sapņiem K.G.Junga analītiskajā psiholoģijā20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ginta Ratniece
SeptembrisSe. 19.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse1010:00 - 19:20
Indra Majore-Dūšele
OktobrisSe. 3.
Sv. 4.
Transpersonālajai psiholoģojai radniecīgi virzieni: Ievads hipnopsihoterapijā
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Aivis Dombrovskis
OktobrisSe. 17.
Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Dr. Sandra Mihailova
Valdis Svirskis
NovembrisSe. 7.
Sv. 8.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Baltu zīmes, raksti un rituāli2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Juris Batņa
Novembris
Se. 14.
Ieskats psihopatoloģijā: Psihiatrijas pamati1010:00 - 19:20Nikolajs Ščerbakovs
DecembrisSe. 5.
Sv. 6.
Mākslas metožu izmantošana transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Dace Visnola
DecembrisSe. 12.
Transpersonālajā konsultēšanā izmantojamās metodes: Apzinātības prakse
Ieskats psihopatoloģijā: No psihodinamiskās psihoterapijas viedokļa
5

5
10: 00 - 14:00

15:30 - 19:20
Valdis Svirskis

Dr. Sandra Mihailova

Nodarbību saraksts 2020. gada (Ziemeļu gada) rudens semestrim

Ziemeļu gads: Kopā mācās 5. – 8. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
SeptembrisSe. 5.
Profesionālā izaugsme un karjera
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
SeptembrisSe. 12.Darbs ar individuāliem klientiem1010:00 - 19:20Liene Vēsmiņa
SeptembrisSv. 13.Profesionālā izaugsme un karjera1010:00 - 18:50Liene Vēsmiņa
OktobrisSe. 10.
Sv. 11.
Uzņēmējdarbības transpersonālie aspekti2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Helmuts Ancāns
OktobrisSv. 25.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 18:50
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 7. Profesionālā izaugsme un karjera
Supervīzijas un to nozīme
5
5
10:00 - 14:00
15:30 - 19:20
Ingrida Indāne
Ingrida Indāne
NovembrisSe. 28.
Sv. 29.
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Jaunākie vadošie aspekti psihopatoloģijā/narcisisms 2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Ingo Jārsets
(Ingo Jahrsetz/
Vācija)
DecembrisSe. 5.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
DecembrisSv. 13. Noslēguma pārbaudījums 5.plūsmai

Nodarbību saraksts 2021. gada (Austrumu gada) pavasara semestrim

Austrumu gads: Kopā mācās 10. – 13. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 9.
Sv. 10.

Transpersonālās psiholoģijas vēsture un pamatteorijas2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
JanvārisSv. 17.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
4
6
10:00 - 13:00
14:00 - 18:50
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne
FebruārisSv. 21.
.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:00
14:00 - 15:30

15:40 - 18:50
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
FebruārisSe. 27.
Sv. 28.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni: Psihosintēze. Metode „Iekšējais teātris”20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
MartsSe. 6.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MartsSe. 27.
Sv. 28.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (1)20
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Dr. Stīvens Šmits
(Steven Schmitz) – ASV
AprīlisSe. 10.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (2)1010:00 - 19:20
Jānis Filks
AprīlisSe. 24.Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
AprīlisSv. 25.
Transpersonālās psiholoģijas senākie pamatprincipi: Šamaniskā pasaules uztvere un rituāli (2)1010:00 - 18:50
Jānis Filks
MaijsSe. 22.
Pasaules vadošās garīgās tradīcijas
Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
4
2

4
10:00 - 13:10
14:30 - 16:00

16:10 - 19:20
Valdis Svirskis
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina
MaijsSe. 29.
Sv. 30.
Jaunrade, metodes, perspektīvas2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Ole Lindkvists (Ole Lindqvist) - Dānija
JūnijsSe. 5.
Sv. 6.
Transpersonālajai psiholoģijai radniecīgi virzieni:
Ķermeņa un psihes saistība transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā
2010:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
JūnijsSe. 12.Pašanalīze un garīgās pilnveides metodes transpersonālajā psiholoģijā
Novitātes transpersonālajā psiholoģijā un konsultēšanā: Personības izaugsme un biodejas praktiskas nodarbības
6

4
10:00 - 16:00

16:10 - 19:20
Ingrida Indāne

Prof. Aija Dudkina

Nodarbību saraksts 2021. gada (Rietumu gada) pavasara semestrim

Rietumu gads: Kopā mācās 6. – 9. plūsma

MĒNESIS DIENA MĀCĪBU PRIEKŠMETS AK.ST. LAIKS PASNIEDZĒJS
JanvārisSe. 9.
Sv. 10.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19.20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
JanvārisSe. 16.Supervīzijas un to nozīme10
10:00 - 19:20Ingrida Indāne
FebruārisSe. 6.
Sv. 7.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
FebruārisSe. 20. Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
MartsSe. 6.
Sv. 7.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar individuāliem klientiem
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
MartsSv. 14.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 18:50
Ingrida Indāne
AprīlisSe. 10.
Sv. 11.
Darbs ar klientu grupām
Darbs ar klientu grupām
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
AprīlisSv. 25.
Supervīzijas un to nozīme10
10:00 - 18:50
Ingrida Indāne
MaijsSe. 15.
Sv. 16.
Darbs ar individuāliem klientiem
Darbs ar individuāliem klientiem
Supervīzijas un to nozīme
10
6
4
10:00 - 19:20
10:00 - 15:30
14:40 - 18:50
Liene Vēsmiņa
Liene Vēsmiņa
Ingrida Indāne
MaijsSe. 29.Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19.20Ingrida Indāne
JūnijsSe. 5.
Supervīzijas un to nozīme1010:00 - 19:20Ingrida Indāne
JūnijsSe. 12.
Sv. 13.
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
Darbs ar bērniem individuāli un grupās
10
10
10:00 - 19:20
10:00 - 18:50
Aira Briede
Aira Briede
JūnijsSe. 19.Noslēguma pārbaudījums
Facebook
Twitter