Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi programmā “Transpersonālā psiholoģija un konsultēšana”

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība humanitārā jomā – ar tiesībām pēc veiksmīgas programmas pabeigšanas saņemt Latvijā reģistrētu profesionālās pilnveides izglītības apliecību vai
 • vidējā / nepabeigtā augstākā izglītība / citu nozaru augstākā izglītība – ar tiesībām pēc veiksmīgas programmas pabeigšanas saņemt Tii apliecinājumu par kursa apguvi;
 • vēlamas pamatzināšanas psiholoģijā;
 • vēlme pilnveidoties;
 • stabils psihiskās veselības stāvoklis.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesnieguma veidlapa;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • ja nepieciešams, vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments;
 • dzīves un darba gājuma apraksts (CV);
 • reģistrācijas maksas veikšanu apliecinošs dokuments.

Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ!

Reģistrācijas maksa

Piesakoties apmācībām, jāiemaksā neatmaksājama reģistrācijas maksa  10,00 EUR apmērā.
Rekvizīti:
Biedrība „Transpersonālās izglītības institūts”
Reģ. Nr. 40008213880
Konts LV84HABA0551037967021

Uzņemšana un reģistrācija

 • Pieteikšanās klātienē, Tii administrācijas norādītajā laikā un vietā;
 • Uzņemšana programmā notiek individuālu pārrunu kārtībā;
 • Pretendents ir uzņemts programmā, ja ir veiksmīgs pārrunu rezultāts, noslēgts mācību līgums, un iemaksāta pirmā mācību maksa.

Uzzini vairāk zvanot pa tālruņiem +371 29 528 591 vai +371 29 127 126

Uzņemšana 18. plūsmā no 2023. gada 1. līdz 20. augustam. Mācību sākums 2023.gada septembrī.

20170618_194746
20190629_124220
Maikova nodarbība
Ingrīdas nodarbība
Facebook
Twitter