Transpersonālās psiholoģijas aspekti mūsdienu pedagoģijā

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMA
" Transpersonālās psiholoģijas aspekti mūsdienu pedagoģijā "

NODARBĪBU NORISES  LAIKS UN APJOMS

2022. gada 5., 6. un 7.novembris

5.novembris – plkst. 10:00 – 18:30

6.novembris – plkst. 10:00 – 16:00

7.novembris – plkst 18.30 – 20.30 (ZOOM)

KOPĀ 18 akadēmiskās stundas.

IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS

Saskaņota 18 stundu pedagogu profesionālās kompetences programmas apguves apliecība.

Saskaņojuma nr. RIMC-22-106

PROGRAMMAS ĪSTENOTĀJA IESTĀDE

PTPII “TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS”

Izglītības iestādes reģ. apliecības Nr. 3360802072

PROGRAMMAS VADĪTĀJA

Ingrida Indāne, PTPII “TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS” direktore

Transpersonālā psiholoģija un tās metožu pielietošana pedagoģijā Latvijā joprojām ir maz pazīstama, un tās potenciāls neizmantots. Piemēram, viens no transpersonālās psiholoģijas pamatlicējiem – itāļu psihiatrs R. Assadžioli savu metodi, kuru nosauca par psihosintēzi, 20. gadsimtā sākotnēji radīja  tieši pedagogiem.  Programmā tiks apskatītas dažādas  pieejas, metodes un tehnikas, kuras mēs varam pārņemt no transpersonālās psiholoģijas un iedzīvināt pedagoģijā, pedagogu un izglītojamo emocionālās labsajūtas stiprināšanai, stresa mazināšanai un sevis izzināšanai. Pārrunāsim kultūras un  tradīciju  nozīmi izglītības iestāžu vidē. Iepazīstināsim ar kultūras un kulta  jēdzieniem,  to veidošanos vēsturiskā skatījumā. Būs iespēja iepazīties ar praktisku pieredzi demokrātiskās izglītības veidošanā.

TĒMAS

1. Ko transpersonālā psiholoģija var piedāvāt mūsdienu pedagoģijā (6 ak.stundas)

 • Transpersonālās psiholoģijas vēsture un pamatnostādnes.
 • Transpersonālās psiholoģijas un pedagoģijas kopējās tēmas:
  • Personības unikalitāte un dzīves aicinājums;
  • “Dvēseles tiesību harta”, ko piedāvā psihosintēzes pārstāvis M. Roselli;
  • Jaunības enerģijas un vecuma vieduma sadarbība (arhetipi Puer un Senex);

“Iekšējā teātra” metafora personības struktūras izpratnē un attīstības veicināšanā.

Nodarbības vada: Ingrida Indāne

2. Iedzīvināt demokrātiju skolās, vai tas ir iespējams? Kāpēc un kā? (3 ak.stundas)

Demokrātiskā izglītība ir alternatīva tradicionālajai izglītībai mūsdienās. Tā sastāv no četrām galvenajām iezīmēm:

 • pašmācības, kur lielāka uzmanība tiek pievērsta mācīšanās prasmju attīstīšanai, nevis saturam,
 • bērnu un jauniešu līdzdalības lēmumu pieņemšanā, jo demokrātiju var apgūt, to praktizējot, nevis par to lasot vai klausoties,
 • vides, kuru veido dažāda vecuma bērni, kas nodrošina plašāku pieredzi un palīdz apgūt empātiju, pamodināt radošumu, iniciatīvu, sociālās prasmes holistiskās pieejas, kas ietver un veicina bērna attīstību akadēmiskajā, kognitīvajā, emocionālajā, garīgajā un sociālajā dimensijā.

Nodarbības vada: Čarlijs Moreno-Romero (Charlie Moreno-Romero)

3. Apzinātība, koncentrēšanās un meditācija  stresa mazināšanai, personības emocionālās inteliģences un integritātes stiprināšanai (3 ak.stundas)

Lai mūsu ikdienā māju un skolas darba gaita ir skaidrāka, rāmāka, spēkpilnāka un piepildošāka, ir vajadzīgs  veicināt apzinātāku, prasmīgāku mijiedarbību ar mūsu iekšējo/psiholoģisko realitāti. Iekšējais miers, rāmums un apzinātība ieņem tajā nozīmīgu lomu.  Iekšējā līdzsvara kopšana, izmantojot vienkāršus koncentrēšanās un meditācijas vingrinājumus, sekmē mūsu noturību pret izdegšanu un stresu, stiprina mūsu iekšējo integritāti. Nodarbību pamatmotīvs: apzinātība, koncentrēšanās un meditācijas  vingrinājumi, kas orientēti uz nozīmīgām garīgi/tikumiskajām īpašībām, kurām ir būtiska loma gan katra izglītības procesu dalībnieka personiskajā, gan profesionālajā dzīvē. Šī īpašības ir labvēlība, tiecība, iejūtība, miers, tīrība/skaidrība, mīlestība, prieks, pateicība u.c. Nodarbību mērķis: padziļināt apzinātību par emocionālo inteliģenci, empātiju, pastiprināt iekšējā miera, līdzsvara pieredzi, kā arī veicināt tās sasaisti ar izglītības procesu.

Nodarbības vada: Valdis Svirskis

4. Kultūra, kults un rituāls: jēdzienu vēsturiskās izcelsmes aspekts un mūsdienīga izglītības vīzija (6 ak.stundas)

 • Izjūta un vārds: kultūras pasaules tapšana starp empātisko un racionālo. Kā veidojas mūsu kultūras pasaule emocionālās un racionālās inteliģences mijiedarbībā;  kāds ir samērs starp racionālo un izjusto, starp piedzīvoto un atdarināto; kas ir sakrālais un profānais cilvēka aktuālajā pieredzē.
 • No kulta struktūras līdz kultūras procesam: mācīšana (rūpes) un mācīšanās (tapšana). Kā, ar kādu vienkāršāko mehānismu starpniecību veidojas, saglabājas un tiek translēta laikā mūsu  iekšējā un ārējā pieredze; kas ir tie faktori, kuri īpaši nozīmīgi/ietekmīgi šādā procesā.
 • Vērtība, tikums un kultūras process starp rašanos un aizmirstību mūsdienu izglītības aprisēs. Kas caurstrāvo mūsdienu kultūru un senās etniskās un reliģiskās tradīcijas. Kādā veidā cilvēka iekšējie pārdzīvojumi un to novērtējums modelē sabiedrību un pasauli. Kāda ir vērtību/tikumu loma mūsdienu izglītības aprisēs.

 Nodarbības vada: Valdis Svirskis

Nodarbību maksa un rekvizīti

Maksa:  50.00 EUR par programmu no personas

Rekvizīti:

Biedrība “Transpersonālās izglītības institūts”

Reģ. nr.: 40008213880
Juridiskā adrese: Maskavas 222E-1B, Rīga, LV-1019
Banka: Swedbank A/S
Konta nr.: LV84HABA0551037967021
SWIFT kods: HABALV22

Maksājuma mērķis: Programma pedagogiem 5.-7.11.2022.

Kontaktpersona

Andra Šulce Tālr: 29127126, E-pasts: tii@transpersonalaizglitiba.lv

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMA “Transpersonālās psiholoģijas aspekti mūsdienu pedagoģijā ” izdrukai šeit.

Pieteikšanās

Pieteikšanās aizpildot pieteikuma veidlapu līdz 2022.gada 3. novembrim.

Nodarbības vada

INGRIDA INDĀNE

Ingrida Indāne, MA, psiholoģe, māksliniece, pedagoģe, supervizore, transpersonālās psihoterapijas speciāliste. Akadēmiskajā līmenī studējusi mākslu, mākslas pedagoģiju, psiholoģiju un mākslas terapiju. PTPII “TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS” direktore, Eiropas transpersonālās asociācijas (EUROTAS) izpilddirektore un sertifikācijas komisijas koordinatore.

Nodarbības vada

ČARLIJS MORENO-ROMERO

Čarlijs Moreno-Romero (Charlie Moreno-Romero), Igaunija. Izglītība: PhD Madrides Universitātē Spānijā (pētniecības jomas: demokrātiskā izglītība, pašvirzīta mācīšanās, konfliktu risināšana un starpniecība izglītības iestādēs), maģistra grāds sociālajā un kultūras antropoloģijā, bakalora grāds pedagoģijā, filoloģijā un kultūrā. Šobrīd studiju vadītājs un priekšmetu skolotājs Igaunijas  pirmajā demokrātiskajā valsts skolā. Daudzu pētījumu un publikāciju autors.

Nodarbības vada

VALDIS SVIRSKIS

Valdis Svirskis,  Filosofijas zinātņu maģistrs (LU,1998), filosofijas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs. Kopš 1999.gada strādā augstākās, vidējās un interešu izglītības jomā. No 1999. gada līdz 2014.gadam Baltijas starptautiskās akadēmijas, Puškina liceja un no 2000. līdz 2009.gadam Policijas akadēmijas lektors. Kopš 2004.gada Starptautiskās profesionālās dziedniecības akadēmijas un Humanitārās privātģimnāzijas pasniedzējs. Kopš 2010.gada Sokrāta tautskolas lektors, kopš 2011.gada pasniedzējs centrā Miervidi, kopš 2015. gada lektors PTPII “TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS”.

Facebook
Twitter