Seminārs “Mandala”

TRANSPERSONĀLĀS MĀKSLAS STUDIJA piedāvā
semināru "Mandala".

SEMINĀRA APJOMS UN LAIKS

30. oktobris, 6., 13. un 20. novembris 2019.

KOPĀ 12 stundas.

Trešdienās, plkst 18:00-20:30

Aicinām kopīgi iepazīt Mandalas nozīmi, trenējot savu uzmanību un koncentrēšanos, jo tās radīšanas laikā cilvēks sakārto gan savu iekšējo, gan ārējo pasauli. Mandalas radīšana katru reizi ir universāla pieredze savas individualitātes un arī saiknes ar apkārtējo pasauli apzināšanā.
Mandala – universāls Pasaules uzbūves modelis, Visuma simbols, kura vienkāršākais piemērs plaknē ir aplis ar centru. Mandalas piemērus var atrast dabā, zinātnē, mākslā, reliģijā.
Mandalas radīšanas process un meditācija par to rada cilvēkā mieru, harmoniju un iekšējo stabilitāti, tāpēc pasaules praksē ir daudz piemēru, kad mandalu darbnīcās iesaistās biznesa aprindu cilvēki.
Piedāvātais seminārs ir viens modulis no kopīgās programmas “Transpersonālās mākslas studijas”.

Nodarbību mērķis

Sniegt zināšanas, izpratni un praktiskas iemaņas, kā ar dažādiem mākslas līdzekļiem varam izpaust vizuālos tēlus un noskaņas, kas radušies meditāciju, vizualizāciju un izpētītās tēmas iespaidā, kā izprast zīmju, simbolu pasauli un savu attieksmi pret to.
Semināra ietvaros iepazīstināt dalībniekus ar Mandalu mākslas un kultūras vēsturē. Attīstīt savu radošumu, veidojot savu Mandalu un iepazīstot tādas mākslas tehnikas, kuras būtu visatbilstošākās idejas realizācijai.

Semināra saturs

Mandalas pasaules kultūras vēsturē. Dažādi zīmējumi meditāciju un vizualizāciju rezultātā.
Mandalas uzbūves struktūra.
Asociatīvās mandalas.
Seminārā dalībnieki iegūs:
• Teorētiskās zināšanas un ieskatu seminārā paredzētajās tēmās;
• Apgūs dažādas mākslas tehnikas, savu ideju realizācijai;
• Iepazīs, kā ar dažādiem mākslas līdzekļiem var izpaust vizuālus tēlus un noskaņas;
• Attīstīs un pilnveidos savu radošumu.

Nodarbību cena un maksāšanas kārtība

Maksa par semināru 80 EUR, Tii studentiem 60 EUR. Vietu skaits seminārā ierobežots (līdz 6 dalībniekiem), tāpēc dalība grupā tiek reģistrēta pēc maksājuma saņemšanas.

Pieteikšanās

Līdz 2019. gada 28.oktobrim pa e-pastu:   tii@transpersonalaizglitiba.lv vai izmantojot pieteikšanās formu.
Jautājumu gadījumā zvaniet:   +371 29 127 126

Semināra vadītāja

SANDRA KONSTANTE

Māksliniece, dizainere, mākslas pedagoģe. Strādā radoši. Projektu vadītāja Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā.

Ieguvusi maģistra grādu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā programmā „Dizains” un bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļā. Vairāk kā 27 gadus strādājusi mākslas un dizaina izglītībā Valmieras Mākslas vidusskolā, Latvijas Kultūras koledžā, Vidzemes augstskolā. Vadījusi izglītības un mobilitātes projektus Nordplus Junior, Comenius, Leonardo da Vinci un VKKF programmās, kā arī kursus un seminārus Datorgrafikā, Mākslas valodā, Reklāmas psiholoģijā un stratēģijā, Kreativitātes veicināšanā, Arhaiskajā pieredzē un Sirreālajā psihodrāmā.

Notikušas personālizstādes un piedalījusies grupu izstādēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā.

Facebook
Twitter