Nodarbību cikls “Ceļojums mākslas un simbolu pasaulē”

TRANSPERSONĀLĀS MĀKSLAS STUDIJA piedāvā
nodarbību ciklu
"Ceļojums mākslas un simbolu pasaulē".

NODARBĪBU CIKLA APJOMS UN LAIKS

Oktobris 2019. – Marts 2020.

KOPĀ 72 stundas.

Trešdienās, plkst 18:00-20:30

Pirmā nodarbība 2.okt. 2019.

Aicinām kopīgi doties Mākslas Pasaulē kā Ceļā, lai komunicētu ar savu zemapziņu, izprastu zīmju un simbolu pasauli un savu attieksmi pret to. Iepazīsim mākslu kā unikālu saziņas veidu, kas ietver visu cilvēcisko pieredzes gammu un cilvēku iesaista gan emocionāli, gan intelektuāli, tuvinot izpratnei par dzīves jēgu.

Nodarbības mākslā palīdzēs attīstīt radošumu, empātiju, spēju risināt problēmas un uzņemties risku. Māksla ļauj tās radītājiem būt brīviem – domāt, izgudrot, radīt bez jebkādām robežām, un šī ideja, ka mākslai nav ne robežu, ne gala, ne aizspriedumu vai kāda cita ierobežojoša lieta, rada tādu kā interesantu un ļoti patīkamu ilūziju par pilnīgu brīvību.

Nodarbību mērķis

Sniegt zināšanas, izpratni un praktiskas iemaņas, kā ar dažādiem mākslas līdzekļiem varam izpaust vizuālos tēlus un noskaņas, kas radušies meditāciju, vizualizāciju un sapņu iespaidā, kā komunicēt ar savu zemapziņu un kā izprast zīmju un simbolu pasauli un savu attieksmi pret to.

Programmas ietvaros iepazīstināt dalībniekus ar mākslas un kultūras vēsturi, pētot mākslas virzienus pasaulē, kuri pievērsušies garīgumam, simboliem, zemapziņai. Mācīties strādāt ar ideju, to radoši attīstot, pilnveidojot un iepazīstot dažādas mākslas tehnikas, kuras būtu visatbilstošākās idejas realizācijai.

Programmas saturs

  1. Pasaules koks. Pasaules koks kultūras vēsturē. Darbs ar skicēm. Idejai atbilstošas tehnikas atrašana un tās apgūšana. Kolāža kā tehnisks risinājums darbā ar skicēm.
  2. Mandala. Mandalas pasaules kultūras vēsturē. Dažādi zīmējumi meditāciju un vizualizāciju rezultātā.  Mandalas uzbūves struktūra. Asociatīvās mandalas.
  3. Labirints. Labirints pasaules kultūras vēsturē. Dažādi zīmējumi meditāciju un vizualizāciju rezultātā. Labirinta veidi. Klasiskā labirinta zīmējums. Personīgais labirints.
  4. Dažādu kultūru simboli. Primitīvās un tradicionālās mākslas izpēte. Izpētes rezultāti radošā darbā, izmantojot dažādas mākslas tehnikas.
  5. Darbs ar sapņiem.  Personīgo sapņu fiksēšana tēlainā dienasgrāmatā – sapņu vide, tēli, simboli, kurus var izmantot savos radošajos darbos.
  6. Zīmju, simbolu, fantāzijas un zemapziņas tēli pasaules kultūras vēsturē. Antīkās, viduslaiku un renesanses kultūras iepazīšana. Simbolisms, ekspresionisms, sirreālisms. Fantāzijas un vizionārā māksla mūsdienu kultūrā.

Nodarbībās dalībnieki iegūs:

  • Teorētiskās zināšanas un ieskatu programmā paredzētajās tēmās;
  • Apgūs dažādas mākslas tehnikas, savu ideju realizācijai;
  • Iepazīs, kā ar dažādiem mākslas līdzekļiem var izpaust vizuālus tēlus un noskaņas;
  • Attīstīs un pilnveidos savu radošumu.

Grupā 5-6 cilvēki, kas nodrošina individuālu pieeju, atbilstoši zināšanām un prasmēm.

Nodarbību cikla nobeigumā dalībnieki saņem Apliecinājumu par kursa apguvi.

Nodarbību cena un maksāšanas kārtība

Maksa par viena mēneša nodarbībām (4x) 80 EUR, Tii studentiem 60 EUR. Maksājums jāveic  par mēnesi līdz pirmajai mēneša nodarbībai. Cenā nav iekļauti izdevumi par mākslas materiāliem.

Pieteikšanās

Līdz 2019. gada 20.septembrim pa e-pastu:   tii@transpersonalaizglitiba.lv vai izmantojot pieteikšanās formu.
Jautājumu gadījumā zvaniet:   +371 29 127 126

Semināra vadītāja

SANDRA KONSTANTE

Māksliniece, dizainere, mākslas pedagoģe. Strādā radoši. Projektu vadītāja Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā.

Ieguvusi maģistra grādu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā programmā „Dizains” un bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļā. Vairāk kā 27 gadus strādājusi mākslas un dizaina izglītībā Valmieras Mākslas vidusskolā, Latvijas Kultūras koledžā, Vidzemes augstskolā. Vadījusi izglītības un mobilitātes projektus Nordplus Junior, Comenius, Leonardo da Vinci un VKKF programmās, kā arī kursus un seminārus Datorgrafikā, Mākslas valodā, Reklāmas psiholoģijā un stratēģijā, Kreativitātes veicināšanā, Arhaiskajā pieredzē un Sirreālajā psihodrāmā.

Notikušas personālizstādes un piedalījusies grupu izstādēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā.

Facebook
Twitter