Nodarbību cikls “Ceļojums mākslas un simbolu pasaulē”

TRANSPERSONĀLĀS MĀKSLAS STUDIJA piedāvā
nodarbību ciklu
"Ceļojums mākslas un simbolu pasaulē".

NODARBĪBU CIKLA APJOMS UN LAIKS

Oktobris 2020. – Decembris 2020.

KOPĀ 30 akadēmiskās stundas.

Trešdienās, plkst 18:00-20:30

Pirmā nodarbība 7.okt. 2020.

Aicinām kopīgi doties Mākslas Pasaulē kā Ceļā, lai komunicētu ar savu zemapziņu, izprastu zīmju un simbolu pasauli un savu attieksmi pret to.

Transpersonālās mākslas studijas sniedz zināšanas, izpratni un praktiskas iemaņas, kā ar dažādiem mākslas līdzekļiem var izpaust vizuālos tēlus un noskaņas, kas radušies meditāciju, vizualizāciju un sapņu iespaidā. Tiek strādāts ar zīmēm un simboliem, fantāzijas iedvesmotiem tēliem, krāsām, formām, paralēli apgūstot dažādas mākslas tehnikas, kuras būtu visatbilstošākās katra kursu dalībnieka idejas realizācijai.

Nodarbību mērķis

Sniegt zināšanas, izpratni un praktiskas iemaņas, kā ar dažādiem mākslas līdzekļiem varam izpaust vizuālos tēlus un noskaņas, kas radušies meditāciju, vizualizāciju un sapņu iespaidā, kā komunicēt ar savu zemapziņu un kā izprast zīmju un simbolu pasauli un savu attieksmi pret to.

Programmas ietvaros iepazīstināt dalībniekus ar mākslas un kultūras vēsturi, pētot mākslas virzienus pasaulē, kuri pievērsušies garīgumam, simboliem, zemapziņai. Mācīties strādāt ar ideju, to radoši attīstot, pilnveidojot un iepazīstot dažādas mākslas tehnikas, kuras būtu visatbilstošākās idejas realizācijai.

Kursa tēmas

Zīmju, simbolu, fantāzijas un zemapziņas tēli pasaules kultūras vēsturē, Pasaules koks, Labirints, Mandala, Darbs ar dažādu kultūru simboliem.

Nodarbībās dalībnieki iegūs:

  • Teorētiskās zināšanas un ieskatu programmā paredzētajās tēmās;
  • Apgūs dažādas mākslas tehnikas, savu ideju realizācijai;
  • Iepazīs, kā ar dažādiem mākslas līdzekļiem var izpaust vizuālus tēlus un noskaņas;
  • Attīstīs un pilnveidos savu radošumu.

Grupā 5-6 cilvēki, kas nodrošina individuālu pieeju, atbilstoši zināšanām un prasmēm.

Nodarbību cikla nobeigumā dalībnieki saņem Apliecinājumu par kursa apguvi.

Nodarbību cena un maksāšanas kārtība

Maksa par viena mēneša nodarbībām (4x) 80 EUR, Tii studentiem 60 EUR. Maksājums jāveic  par mēnesi līdz pirmajai mēneša nodarbībai. Cenā nav iekļauti izdevumi par mākslas materiāliem.

Pieteikšanās

Līdz 2020. gada 02.oktobrim pa e-pastu:   tii@transpersonalaizglitiba.lv vai izmantojot pieteikšanās formu.
Jautājumu gadījumā zvaniet:   +371 29 127 126

Semināra vadītāja

SANDRA KONSTANTE

Māksliniece, dizainere, mākslas pedagoģe. Strādā radoši. Projektu vadītāja Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā.

Ieguvusi maģistra grādu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā programmā „Dizains” un bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļā. Vairāk kā 27 gadus strādājusi mākslas un dizaina izglītībā Valmieras Mākslas vidusskolā, Latvijas Kultūras koledžā, Vidzemes augstskolā. Vadījusi izglītības un mobilitātes projektus Nordplus Junior, Comenius, Leonardo da Vinci un VKKF programmās, kā arī kursus un seminārus Datorgrafikā, Mākslas valodā, Reklāmas psiholoģijā un stratēģijā, Kreativitātes veicināšanā, Arhaiskajā pieredzē un Sirreālajā psihodrāmā.

Notikušas personālizstādes un piedalījusies grupu izstādēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā.

Facebook
Twitter