Dabiskās balss atbrīvošana

Dabiskās balss atbrīvošana

SEMINĀRA NORISES LAIKS

30.septembrī / 1.oktobrī
04.novembrī / 05.novembrī
plkst. 18:00-20:00

Dabiskās balss atbrīvošana ir sevis iekšēja iepazīšana caur balsi, tiecoties piedzīvot sevi no jauna – autentiski, brīvi un saiknē ar savu dziļāko būtību. Balss tiek pētīta holistiskā pieejā, integrējot zināšanas par anatomiju, psiholoģiju un garīgumu, kas ik dienas ietekmē mūsu balss instrumentu.
Nodarbības ir piemērotas jebkura līmeņa interesentam par saskarsmes mākslu un pašizteiksmi, publisko runu vai vokālo mākslu. Saturu veido darbs ar vokālajām tehnikām, elementi no runas un performanču mākslas, brīvās balss improvizācijas, balss un ķermeņa terapeitiskais darbs un apzinātības prakses, ko caurstrāvo vadītājas ilgstošā personīgā pieredze balss mākslā.

NODARBĪBU TĒMAS:

  • Balss iesildīšana un attīstīšana radošā formātā;
  • Ķermeņa kā balss instrumenta apzināšanās;
  • Balss atbrīvošana ar kustību palīdzību;
  • Savas balss slēpto iespēju izzināšana;
  • Balsi balstošas elpošanas tehnikas;
  • Saskarsme ar sevi un citiem;
  • Klusums kā balss pirmavots;
  • Balss meditācijas.

Katru nodarbību veidos praktiskais darbs grupā un individuāli par minētajām tēmām, kā arī jautājumu un atbilžu sesija.

Dalības maksa:

Maksājot par visu ciklu kopā – 80 Eur, maksājot par vienu nodarbību – 25 Eur.

Pieteikšanās

Pieteikšanās un samaksa līdz 24.septembrim pa e-pastu:   tii@transpersonalaizglitiba.lv vai izmantojot pieteikšanās formu.
Rekvizīti pārskaitījumam:
Biedrība „Transpersonālās izglītības institūts”
Reģ.Nr.40008213880
Konts: LV84HABA0551037967021.
Ja Jums ir nepieciešams rēķins ar konkrētiem rekvizītiem, lūdzu norādiet to pieteikumā.

Jautājumu gadījumā zvaniet:   +371 29 127 126

Dalība uzrādot sadarbspējīgu Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai uzrādot negatīvu Covid19 testēšanas rezultātu, kas nav vecāks par 48 stundām.

Ziemas sezonā plānotas arī tiešsaistes balss nodarbības. Par tām informācijas sekos.

Nodarbību vadītāja

DANA INDĀNE- SURKIENE

Dana Indāne-Surkiene ir improvizācijas māksliniece, dziedātāja un lektore ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi balss attīstīšanas kursu vadīšanā privātajā, biznesa un akadēmiskajā vidē Latvijā un ārvalstīs. Dana ieguvusi maģistra grādu teātra mākslā (Latvijas Kultūras akadēmija) un laikmetīgajā balss improvizācijā (Tallinas Mūzikas un teātra akadēmija), apguvusi transpersonālo psiholoģiju un performances mākslu, ilgstoši pasniegusi un piedalījusies daudzveidīgos balss attīstīšanas apmācības kursos, ir daudzu starpdisciplināru mūzikas un skatuves mākslas projektu dalībniece un organizatore.
Kopš 2015. gada lektore Transpersonālās izglītības institūtā vairākas sezonas vadījusi Dabiskās balss atbrīvošanas 10 nedēļu kursu, kā arī padziļinātu balss un ķermeņa izpētes laboratoriju. Kopš 2018. gada Dana ar ģimeni dzīvo Lietuvā, un 2021. gada vasarā ir izdevusi balss improvizācijas un vides skaņu mūzikas albumu “Gaidību dziesmas”, kas veltīts gaidāmajam bērnam un dvēselei.
Vairāk: www.freevoiceart.com, www.nabamusic.bandcamp.com (Songs of Mother and Field)

Atsauksmes no semināra dalībniekiem

“Uz Danas vadītajām nodarbībām, ja vien ir iespēja, piesakos nedomājot. Balss- tas tiešām ir mūsu katra unikālais un tik daudz ko par pašiem paudošais (ja vien gribam ieklausīties) instruments. Apzināties tā spēku, potenciālu un daudzdimensialitāti ir patiesi pārsteidzoši un vērtīgi. Nodarbībās nesteidzīgi un pārdomāti soli pa solim tiek atklātas dažādas ar balsi saistītas nianses. Tiek ne tikai veikti praktiskie vingrinājumi, bet sniegts arī teorētiski zinātniskai pamatojums visam, kas tiek darīts.” Lelde

“Kā meistarīga un pieredzējusi vadītāja, šajā seminārā Dana ieveda mūs sevis piedzīvošanas ceļojumā. Personīgi es atklāju iepriekš nezināmas savas balss dimensijas, kas palīdz paplašināt visu manas balss krāsu spektru. Atklājot savu neizmantoto emocionālās izteiksmes potenciālu, jutos bagātināts un atbrīvots. Seminārs šķita kā īsts piedzīvojums gan man, gan citiem dalībniekiem, taču varēja skaidri just, ka tas balstās pamatīgā, sistemātiskā darbā. Mēs guvām gan pamata teorētiskās zināšanas, gan praktisku pieredzi balss treniņa uzdevumos un praksēs.” Gints

Facebook
Twitter