Ludmila Skarcesku

Ludmila Skarcesku

Tii vieslektors no ārzemēm

Moldovas transpersonālās attīstības asociācijas dibinātāja un prezidente.

Eiropas Transpersonālās asociācijas Valdes locekle. Līdzautore bioloģiskās skaņas sistēmai smadzeņu funkcionālā stāvokļa korekcijai. Maģistra grāds sociālajās zinātnēs. Transpersonālās psiholoģijas pēcdiploma apmācība Maskavas Psihoanalīzes un vadības institūtā. Sertificēta Holotropās elpošanas praksē. Sertificēta procesuāli orientētā terapijā (POP A. Mindell – Integratīvās Psiholoģijas profesionālās attīstības institūts). Pirmais un otrais līmenis Usui Shiki Ryoho dziedināšanā. Vada seminārus integratīvajā psihotehnoloģijā un seminārus par sapņiem, izmantojot Jung-Senoi (Stephen Kaplan-Williams) metodi. Strādā privātā medicīnas centrā konsultēšanas un psihoterapijas jomā.

Facebook
Twitter