Aija Dudkina

Aija Dudkina

Tii vieslektors no Latvijas

PPZPI vadošā pētniece personības psiholoģijā.

Iegūts Psiholoģijas nozares doktora zinātniskais grāds sociālās psiholoģijas apakšnozarē. Psiholoģe – konsultante, biodejas skolotāja Kopš 2008. – līdz šim brīdim Psiholoģijas un dabaszinātņu katedras vadītāja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Izstrādā un vada studiju kursu bakalaura un maģistrantūras studiju programmās. Papildus apguvusi  Sistēmisko ģimenes psihoterapiju (BSA un Vanheimas institūts, Latvija, Vācija) un Stresa mazināšanas apmācības skolotājiem (The Stress Less training – improving educators resilience to stress, STRAIMY).

Veic pētījumus par personības fenomeniem, par piedošanu kā psiholoģisku fenomenu, ir izveidojusi un vadījusi seminārus dažādās vecuma grupās, izstrādājusi studiju kursa programmas, jaunākais – “Piedošanas psiholoģija.” Vada lekcijas un seminārus Erasmus studentiem no dažādām valstīm. Konstruējusi aptauju “Piedošanas aptauja”. Pētījumos ar gūtām atziņām un praksē iegūto pieredzi dalās semināros, kas notiek ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs: Lietuvā, Vācijā u.c. Sagatavojusi divas zinātniskās monogrāfijas, vienu kopā ar kolēģiem “Agresija. Korekcijas iespējas.” (2.daļa) un “Piedošana kā psiholoģiskais fenomens”. Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedre.

Facebook
Twitter