Metodes un tehnikas radošas personības pilnveidei

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMA
"Metodes un tehnikas radošas personības pilnveidei"

NODARBĪBU NORISES  LAIKS UN APJOMS

2022. gada 31. oktobris, 2., 7., 9., 14. un 16. novembris

Plkst. 18:00 – 20:30

KOPĀ 18 akadēmiskās stundas.

IZSNIEDZAMAIS DOKUMENTS

Saskaņota 18 stundu pedagogu profesionālās kompetences programmas apguves apliecība.

Saskaņojuma nr. RIMC-22-105

PROGRAMMAS ĪSTENOTĀJA IESTĀDE

PTPII “TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS”

Izglītības iestādes reģ. apliecības Nr. 3360802072

PROGRAMMAS VADĪTĀJA

Ingrida Indāne, PTPII “TRANSPERSONĀLĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪTS” direktore

Ir daudz dažādu veidu, kā attīstīt un veicināt radošumu. Radošu personību veido viņa iekšējā pasaule, veids kā viņš uztver ārējo pasauli  un kā spēj ar to  komunicēt. Šī programma piedāvā attīstīt radošumu ņemot vērā šos trīs minētos aspektus. Darbs ar tēliem, zīmēm un simboliem paplašina redzesloku un veicina iztēli gan pieaugušajiem, gan bērniem. Iepazīstot savu iekšējo pasauli un atbrīvojoties no ikdienas stresa radītās spriedzes, mēs daudz pilnvērtīgāk varam pielietot radošo enerģiju un potenciālu savā profesionālajā pedagoga darbā. Savukārt, balss savieno cilvēka iekšējo un ārējo pasauli un palīdz komunicēt. Balss ir viens no pedagogu  galvenajiem darba instrumentiem, kas, mūsuprāt, nav pietiekoši  novērtēts. Programmas ietvaros mēs piedāvājam iepazīties ar balss radošo potenciālu un tā iespējām pedagoģiskajā darbā.

TĒMAS

1. Radošuma veicināšana darbā ar dažādu kultūru tēliem, zīmēm un simboliem (6 ak.stundas)

  • Zīmju, simbolu, fantāzijas un zemapziņas tēli un to nozīme pasaules kultūras vēsturē un mūsdienās
  • Dažādu kultūru arhetipisko tēlu, zīmju un simbolu  izmantošana radoši attīstītas personības veidošanā: Pasaules Koks kā Visuma modelis, mandala viengabalainas personības veidošanai, labirints sevis iepazīšanai un mērķu izvirzīšanai.

Nodarbības vada: Sandra Konstante

2. Sevis izzināšana paver ceļu radošai enerģijai (6 ak.stundas)

  • Darbs ar ēnu – kā labāk saprast sevi un citus. Ēna ir tas, ko mēs paši par sevi neapzināmies, bet to saredz citi. Kā mūsu ēna ietekmē mūsu attiecības ar citiem. Kā var izmantot ēnas neapzināto materiālu radošajos procesos.
  • Darbs ar projekcijām, apzināta sevis izzināšanas. Cilvēki redz citus caur savām projekcijām – caur savām “brillēm”. Kā konkrētais cilvēks ir ticis pie šādām brillēm? Vai tās ir palīdzošas vai traucējošas darba un radošajā procesā?
  • Sievišķās un vīrišķās enerģijas cilvēkā, kā tās veicina radošo enerģiju. Emocijas un intelekts, kā tie sadarbojas. Kā izmantot emocionālo pieredzi radošajos procesos. Kādi varētu būt ieguvumi, kādi varētu būt ierobežojumi?

Nodarbības vada: Iveta Upeniece

3. Balss radošais potenciāls (6 ak.stundas)

  • Elpas, kustības un balss spēles– metodes balss instrumenta iesildīšanai pirms uzstāšanās, lekcijām un darba ar auditoriju. Balss tehnikas stresa mazināšanai un atbrīvotības sajūtas veicināšanai, kas pielietojamas gan pedagogiem, gan audzēkņiem.
  • Balss improvizācijas radošai pašatklāsmei –balss improvizācijas paņēmieni, kas palīdz pārvarēt bailes runāt, skanēt, dziedāt, tā vietā gūstot pieredzi, ka radoši darboties un radīt skanisku materiālu ar savu balsi var ikviens. Attīsta dikciju, skaņu artikulāciju un efektīvu saskarsmes mākslu. 
  • Sirreālā dzeja– uzdevumi un tehnikas balss potenciāla atklāšanai un izmantošanai radošā darbā ar tekstiem. Uzdevumi ar dzeju, izmantojot dažādus balss parametrus, paplašinās izpratni par balss izteiksmīgumu un radošajām iespējām.

Nodarbības vada: Dana Indāne – Surkiene

Nodarbību maksa un rekvizīti

Maksa:  50.00 EUR par programmu no personas

Rekvizīti:

Biedrība “Transpersonālās izglītības institūts”

Reģ. nr.: 40008213880
Juridiskā adrese: Maskavas 222E-1B, Rīga, LV-1019
Banka: Swedbank A/S
Konta nr.: LV84HABA0551037967021
SWIFT kods: HABALV22

Maksājuma mērķis: Programma pedagogiem 31.10.-16.11.

Kontaktpersona

Andra Šulce Tālr: 29127126, E-pasts: tii@transpersonalaizglitiba.lv

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMA “Metodes un tehnikas radošas personības pilnveidei” izdrukai šeit.

Pieteikšanās

Pieteikšanās aizpildot pieteikuma veidlapu līdz 2022.gada 28.oktobrim.

Semināra vadītāja

SANDRA KONSTANTE

Sandra Konstante  – māksliniece, dizainere, mākslas pedagoģe. Projektu vadītāja Bolderājas Mūzikas un mākslas skolā. Ieguvusi maģistra grādu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā programmā „Dizains” un bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļā. Vairāk kā 27 gadus strādājusi mākslas un dizaina izglītībā Valmieras Mākslas vidusskolā, Latvijas Kultūras koledžā, Vidzemes augstskolā. Notikušas personālizstādes, piedalījusies grupu izstādēs Latvijā, Igaunijā, Vācijā, Zviedrijā.

Semināra vadītāja

IVETA UPENIECE

Iveta Upeniece, maģistra un bakalaura grāds psiholoģijā, profesionālā izglītība – Junga analītiskā psihoterapija un Sistēmiskā (ģimenes) psihoterapija. Darba jomas: Dažādu semināru un grupu vadīšana, darbs ar klientiem individuāli.

Semināra vadītāja

DANA INDĀNE – SURKIENE 

Dana Indāne – Surkiene (Latvija/Lietuva) ir balss attīstīšanas kursu autore, lektore un brīvās balss improvizācijas māksliniece. Ieguvusi maģistra grādus teātra mākslā un laikemtīgajā balss improvizācijā, studējusi dažādas balss tehnikas, kā arī ilgstoši apguvusi psiholoģijas un performances mākslas zināšanas. Pēdējos 10 gadus Dana kā vieslektore pasniegusi vairākās Latvijas augstskolās, vadījusi kursus un meistarklases koorporatīvajā un pieaugušo izglītības vidē, kā arī regulāri viedo un uzstājas starptautiskos skatuves mākslas projektos.

Facebook
Twitter