BALSS. Tavas veiksmes instruments

BALSS. Tavas veiksmes instruments

SEMINĀRA NORISES LAIKS

27.09.2019. – 29.09.2019.
27.septembrī, plkst. 18:00-21:00
28.septembrī plkst. 09:00-12:30
29.septembrī plkst. 10:00-15:00

Labi pārvaldīta un uzticību radoša balss ir nozīmīga veiksmes atslēga gan biznesā, gan personīgajā dzīvē. Balss unikālais un autentiskais instruments ir īpaši svarīgs speciālistiem, kuri ietilpst balss profesiju kategorijā (uzņēmumu un organizāciju vadītāji, komunikācijas speciālisti, politiķi, oratori, lektori u.c.). Šiem cilvēkiem ir īpaši svarīgi pārzināt sava balss instrumenta pareizu un efektīvu darbību, kā arī nodrošināt veselīgu savas balss izmantošanu ilgtermiņā. Profesionāls balss skanējums un efektīvs tās izmantojums var kļūt par noteicošo faktoru svarīgās debatēs, biznesa darījumos, prezentācijās, kā arī cilvēku savstarpējā saskarsmē un radošajā izpausmē.

Semināra mērķis

Seminārs “BALSS. Tavas veiksmes instruments” piedāvā apgūt veiksmīgas balss pārvaldes pamatprincipus un praktiskas tehnikas, ko pielietot ikdienā savas darbības kontekstā, kā arī iepazīties ar balss plašajām pielietojuma iespējām, radīt izpratni par balss darbību un veicināt uzdrīkstēšanos izmantot savu balsi droši, radoši un daudzveidīgi.

Programmas saturs

  • darbs ar ķermeni (ieradumu un pozu ietekme uz balss labskanīgumu),
  • elpošanas tehnikas (pareiza izpratne un iemaņu apguve par balsi balstošu elpu),
  • dažādi balss skanējuma veidi (balss elastīgums, intonācijas, skaļums, tembrs),
  • izpratnes veidošana par veselīgiem balss izmantošanas paradumiem,
  • balss zuduma/aizsmakšanas/saspringuma novēršana,
  • runas balss iesildīšanas tehnikas,
  • saskarsme un klausīšanās māksla,
  • balss raidījums telpā,
  • personīgas saiknes veidošana caur

Semināra programma

18:00 – 19:00 | Semināra ievads
19:00 – 19:30 | Praktiskais uzdevums
19:30 – 21:00 | Teorija un prakse

09:00 – 09:30 | Balss iesildīšana
09:30 – 10:30 | Praktiskais darbs ar balss parametriem
10:30 – 11:00 | Pusdienas laiks
11:00 – 12:30 | Teorija/diskusija

10.00 – 11.00 | Balss un elpa sevis līdzsvarošanai
11.00 – 12.00 | Praktiskais darbs ar balss parametriem
12.00 – 13.00 | Pusdienas laiks
13.00 – 14.00 | Praktiskais uzdevums
14.00 – 15.00 | Semināra noslēgums

Semināra cena

Agrā putna dalības maksa 110 EUR, maksājumu veicot līdz 6.septembrim. Vēlāk 130 EUR. Vietu skaits seminārā ierobežots (līdz 12 dalībniekiem), tāpēc dalība grupā tiek reģistrēta pēc maksājuma saņemšanas.

Pieteikšanās

Līdz 2019. gada 23.septembrim pa e-pastu:   tii@transpersonalaizglitiba.lv vai izmantojot pieteikšanās formu.
Jautājumu gadījumā zvaniet:   +371 29 127 126

Semināra vadītāja

DANA INDĀNE- SURKIENE

Profesionāla balss attīstīšanas kursu, meistarklašu, apmācību vadītaja, lektore, brīvās balss improvizācijas māksliniece, mūzikas un performanču veidotāja, pasākumu producente. Ieguvusi maģistra grādu laikmetīgajā balss improvizācijā Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmijā, maģistra grādu teātra mākslā Latvijas Kultūras akadēmijā, studējusi performances dizainu Roskildes universitātē Dānijā, kā arī ieguvusi bakalaura grādu programmā Starpkultūru sakari: Latvija – Dānija Latvijas Kultūras akadēmijā. Paralēli apguvusi alternatīvas pieejas darbā ar balsi un ķermeni pie ārvalstu pasniedzējiem (Kefas Berlin, Inga Layzan, Anne – Liis Poll u.c.), kā arī Transpersonālās izglītības institūtā Latvijā.

Kopš 2010. gada kā lektore vada kursus un meistarklases gan akadēmiskaja vidē, gan dažādu nozaru speciālistiem un interesentiem. Pasniegusi laikmetīgo improvizāciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, dabiskās balss atbrīvošanas kursus Transpersonālās izglītības institūtā, vadījusi balss kursus Latvijas Universitātē, Rīgas Biznesa un Izglītības augstskolā, Paula Stradiņa universitātē. Darbojas izglītības, mākslas un komunikācijas sektorā, regulāri vada meistarklases Latvijā un ārvalstīs, kā arī darbojas mākslas un mūzikas projektos. Dzīves vieta – Kauņa, Lietuva.

Atsauksmes no semināra dalībniekiem

“Uz Danas vadītajām nodarbībām, ja vien ir iespēja, piesakos nedomājot. Balss- tas tiešām ir mūsu katra unikālais un tik daudz ko par pašiem paudošais (ja vien gribam ieklausīties) instruments. Apzināties tā spēku, potenciālu un daudzdimensialitāti ir patiesi pārsteidzoši un vērtīgi. Nodarbībās nesteidzīgi un pārdomāti soli pa solim tiek atklātas dažādas ar balsi saistītas nianses. Tiek ne tikai veikti praktiskie vingrinājumi, bet sniegts arī teorētiski zinātniskai pamatojums visam, kas tiek darīts.” Lelde

“Kā meistarīga un pieredzējusi vadītāja, šajā seminārā Dana ieveda mūs sevis piedzīvošanas ceļojumā. Personīgi es atklāju iepriekš nezināmas savas balss dimensijas, kas palīdz paplašināt visu manas balss krāsu spektru. Atklājot savu neizmantoto emocionālās izteiksmes potenciālu, jutos bagātināts un atbrīvots. Seminārs šķita kā īsts piedzīvojums gan man, gan citiem dalībniekiem, taču varēja skaidri just, ka tas balstās pamatīgā, sistemātiskā darbā. Mēs guvām gan pamata teorētiskās zināšanas, gan praktisku pieredzi balss treniņa uzdevumos un praksēs.” Gints

Facebook
Twitter