Vineta Lagzdina

Vineta Lagzdina

Tii vieslektors no ārzemēm

Dzimusi Vācijas bēgļu nometnē, Austrālijā dzīvo kopš 3 gadu vecuma. Bakalaura grāds mūzikā, maģistra grāds mākslā, pēcdiploma mūzikas terapijas apmācība, Okido Joga mācību sertifikāts. Mūža pieredzē un praksē balstītas zināšanas. Mūzikas pasniedzēja Adelaides konservatorijā, mākslas pasniedzēja „University of New South Wales”, mūzikas terapeite Melburnas universitātē, Austrālijas Mūzikas terapijas asociācija locekle. Okido Jogas skolotāja. Mindfulness praktizētāja un skolotāja, garīgo aprūpi praktizē Rigpa centrā Adelaidē.

Strādājusi ar dažādām Dienvidaustrālijas aborigēnu valodas grupām (ciltīm) gan tuksnesī, gan pilsētās. Aktīva organizācijas EMA (Earth Medicine Australia) locekle Adelaidē.

Vada darba grupas, seminārus un pašas izstrādātus kursus Austrālijā, ASV, Beļģijā, Nīderlandē, Japānā un Baltijas valstīs. Eiropas Transpersonālās asociācijas sertificēta psihoterapeite.

Facebook
Twitter