Ineta Kona

Tii pedagogs

Bakalaurs pedagoģijā un psiholoģijā, LU mākslas apakšnozarē – pedagoģijā un mākslas vēsturē. Divus gadus studējusi RSU Māszinību fakultātes Mākslas terapijas akadēmiskās skolas maģistratūrā. 12 gadu pedagoģiskā un 7 gadu psihologa-konsultanta pieredze.

Kopš 2013. gada – sertificēta transpersonālajā psihoterapijā (EUROTAS). Vada seminārus un sniedz psihologa konsultācijas kopš 2006. gada. Pārliecināta, ka svarīgākais personības pašaktualizācijā ir radīšanas process un pozitīvā saskarsme, radoša cilvēka personības mācību procesa mērķis skolā – iepazīt sevi kā personību, radoša vide – drošība un pašrealizācijas brīvība. Tas ir: atbalstīt un attīstīt ideju par savu vēlamo „ES” un iespēja to realizēt visas dzīves laikā, kas arī kalpo kā mācīšanās mūža garumā motivējošais faktors. Latvijas Transpersonālās psiholoģijas un psihoterapijas asociācijas biedre.

Facebook
Twitter